اثربخشی آموزش راهبردهای انگیزش تحصیلی بر اضطراب تحصیلی دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HSPC15_191

تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1403

Abstract:

انگیزه تحصیلی عاملی است که به دانش آموز در جهت انجام تکالیف و علاقه به پیگیری یادگیری نیرو می دهد. این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش راهبردهای انگیزش تحصیلی بر اضطراب تحصیلی دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی شهر رامهرمز انجام شد. پژوهش حاضر نوع نیمه آزمایشی، با طرح پیشآزمون پسآزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پسر سال دوم ابتدایی شهرستان رامهرمز در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بود. حجم نمونه ۶۰ نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی در گروه های ازمایش و کنترل گمارده شدند. داده ها با ابزار پرسشنامه جمع اوری شد و از پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی، اسدی مقدم، نجاریان و شکرکن(۱۳۷۵) استفاده شد. داده ها با نرم ازار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد راهبردهای انگیزش تحصیلی، اضطراب تحصیلی را کاهش می دهد. لذا می توان جلسات اموزشی این راهبرد را به مدیران مدارس پیشنهاد داد.

Authors

میلاد غلامی فر

کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مبارکه، ایران

فرناز نوابی فر

دکترا ، هئیت علمی دانشگاه