اثربخشی استفاده از روش های آموزشی مبتنی بر بازخورد مثبت بر ارتقاء انگیزش و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRPE-6-65_047

تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1403

Abstract:

در دنیای آموزش و پرورش، تحقیقات پیرامون ارتقاء انگیزش و عملکرد تحصیلی دانشآموزان ابتدایی همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. این مقاله به بررسی اثربخشی استفاده از روشهای آموزشی مبتنی بر بازخورد مثبت بر ارتقاء انگیزش و عملکرد تحصیلی در این گروه از دانشآموزان میپردازد. روشهای آموزشی مبتنی بر بازخورد مثبت، از جمله روشهایی هستند که با ارائه بازخوردهای سازنده و اثربخش به دانشآموزان، توانایی آنها را در یادگیری افزایش میدهند و انگیزش آنها را برای پیشرفت تحصیلی تقویت مینمایند. این مقاله با استفاده از یک آزمایش میدانی، تاثیر روشهای آموزشی مبتنی بر بازخورد مثبت بر انگیزش و عملکرد تحصیلی دانشآموزان ابتدایی را بررسی کرده است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که استفاده از این روشها، بهبود معناداری در انگیزش و عملکرد تحصیلی دانشآموزان ایجاد میکند. بنابراین، ارتقاء استفاده از روشهای آموزشی مبتنی بر بازخورد مثبت میتواند به عنوان یک راهکار موثر برای بهبود انگیزش و عملکرد تحصیلی در دانشآموزان ابتدایی مورد استفاده قرار گیرد.

Authors

احمدنور جدگال

لیسانس آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار / معاون اجرایی

امان الله بی باک

لیسانس آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار / معاون آموزشی

عبدالباسط درتاج

لیسانس آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار / پایه سوم / معاون اجرایی

ناصر چشمه نور

لیسانس حسابداری مالی دانشگاه علمی کاربردی زاهدان / هنرآموز دوره متوسطه