تاثیر متقابل رفاه اجتماعی وکاهش جرم درجامعه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EGHAN-6-23_002

تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1403

Abstract:

رفاه اجتماعی تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. وقوع جرم علت های مختلفی دارد و به همین علت تمام دستگاه های اجرایی می توانند در زمینه کاهش جرم درکشور نقش بسزایی داشته باشند. در این رابطه بدیهی است وقوع جرم در کشور از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت نشات می گیرد که یکی از آنها مسئله رفاه اجتماعی است. بدون شک هر چه اقتصاد ما آرام تر باشد اشتغال بیشتر و فقر کمتری را شاهد هستیم. چرا که یکی از دلایل وقوع جرم نبود رفاه اجتماعی در کشور است. با این تفاسیر در مقاله حاضر قصد داریم به تاثیرمتقابل رفاه اجتماعی وکاهش جرم درجامعه بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از روش کتابخانه ای می باشد.

Authors

حسین یار احمدی

نویسنده مسئول

محمدتقی جامعی نژاد

محقق و پژوهشگر