بررسی تاثیر رهبری اثربخش آموزگاران بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 66

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HEPCONF04_239

تاریخ نمایه سازی: 2 اردیبهشت 1403

Abstract:

آموزش و پرورش کیفی، سنگ بنای پیشرفت و توسعه هر جامعه ای محسوب می شود. در این میان، مدارس ابتدایی به عنوان نخستین مرحله ی نظام آموزشی، نقشی حیاتی در شکل گیری هویت، استعدادها و مهارت های دانش آموزان ایفا می کنند. در این راستا، عملکرد تحصیلی دانش آموزان به عنوان شاخصی کلیدی برای سنجش کارایی نظام آموزشی، همواره مورد توجه بوده است. تحقیقات متعددی نشان داده اند که رهبری اثربخش آموزگاران، نقشی تعیین کننده در ارتقای عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارد. رهبران اثربخش با ایجاد محیطی یادگیری پویا، انگیزه بخش و حمایتی، زمینه را برای شکوفایی استعدادها و ارتقای سطح یادگیری دانش آموزان فراهم می کنند. با توجه به اهمیت موضوع و چالش های موجود، انجام پژوهش هایی در زمینه ی بررسی تاثیر رهبری اثربخش آموزگاران بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی، ضروری به نظر می رسد. این پژوهش ها می توانند به درک عمیق تر از مولفه های رهبری اثربخش، شناسایی بهترین شیوه ها برای اجرای این سبک رهبری و همچنین، ارائه راهکارهای عملی برای رفع چالش های موجود در این زمینه کمک کنند. یافته های پژوهش نشان داد که بین رهبری اثربخش آموزگاران و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی، رابطه ای مثبت و معناداری وجود دارد. مولفه هایی مانند ایجاد چشم انداز آموزشی روشن، ترویج فرهنگ یادگیری، توانمندسازی معلمان، حمایت از نوآوری و خلاقیت، و ایجاد محیطی امن و حمایتی، از جمله عوامل کلیدی در رهبری اثربخش آموزگاران هستند. رهبری اثربخش آموزگاران، نقشی حیاتی در ارتقای عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی ایفا می کند. با شناسایی مولفه های کلیدی این سبک رهبری و اجرای برنامه های مدون برای توانمندسازی رهبران آموزشی، می توان به طور قابل توجهی در بهبود کیفیت آموزش و پرورش در مدارس ابتدایی گام برداشت.

Authors

زهرا ریاحی نامی

کارشناسی مشاوره دانشگاه فرهنگیان فاطمه الزهرا

عایشه داودی

کاردانی آموزش ابتدایی دانشگاه شهید مطهری

فاطمه قنواتی

کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شیراز

احمد گیلانی

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد چیرفت