بررسی اثربخشی رویکردهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-1-12_037

تاریخ نمایه سازی: 2 اردیبهشت 1403

Abstract:

مقاله حاضر به بررسی اثربخشی رویکردهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی می پردازد. با توجه به اهمیت مراقبت از فرآیند آموزش و یادگیری در مقطع ابتدایی، این مطالعه به بررسی تاثیر مختلف رویکردهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می پردازد. رویکردهای تدریس مختلف به طور متفاوتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثرگذار هستند. علاوه بر این، شناسایی نقاط قوت و ضعف هر رویکرد می تواند به معلمان و سیاست گذاران آموزشی کمک کند تا روش های بهتری برای بهبود کیفیت آموزش و یادگیری در مدارس را انتخاب کنند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که رویکردهای تدریس مختلف به طور متفاوتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثرگذار هستند. علاوه بر این، شناسایی نقاط قوت و ضعف هر رویکرد می تواند به معلمان و سیاست گذاران آموزشی کمک کند تا روش های بهتری برای بهبود کیفیت آموزش و یادگیری در مدارس را انتخاب کنند.