بررسی ماهیت وقف از منظر فقهای امامیه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCISR-1-3_012

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

رویکرد فقهاء شیعه در ماهیت «وقف» از حیث عقد بودند، وایقاع بودند متفاوت است، برخی از فقهاء قائل به این هستند که وقف مطلقا عقداست. وبعضی دیگرازفقهاءقائل به این هستند که وقف مطلقا ایقاع است .گروهی دیگر از فقهاء قائل به تفصیل می باشند، یعنی وقف خاص را عقد می دانند و وقف عام را ایقاع. فقهاء معاصر امامیه قائل به ایقاع بودن وقف هستند این نظریه منتسب به اکثر فقهاء معاصر می باشد ولی برخی دیگر از فقهاء معاصردر تبین ماهیت وقف قائل به عقد بودن می باشند. در این پژوهش برای روشن تر ابعاد بحث در ابتداء به بیان وتعریف معنای لغوی و اصطلاحی؛ وقف واقسام وقف و معنای عقد وایقاع پرداخته میشود، وبرای بررسی دیدگاه فقهاء با ابزار مطالعه کتابخانه ای وروش توصیفی تحلیلی به بیان دیدگاه های مطرح در ماهیت وقف پرداخته خواهد شد.

Authors

سید احمد پورفاطمی

دانش پژوه سطح ۳ حوزه علمیه قم،