تخمین بهینه پارامترهای سیستم فتوولتاییک با استفاده از الگوریتم CHHGSO آشوبی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 74

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NEEC07_037

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

در حال حاضر، انرژی خورشیدی یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر پیشرو است که به حمایت از انتقال انرژی به سیستم های انرژی کربن زدایی شده برای آینده ای امن تر کمک می کند. در این مقاله به مدل سازی ریاضی مورد استفاده برای شبیه سازی عملکرد ماژول های فتوولتائیک (PV) پرداخته می شود. برآورد دقیق پارامترهای مدل برای سلول های خورشیدی و ماژول های فتوولتائیک اهمیت زیادی برای افزایش عملکرد سیستم های کنترل آنها دارد. مدل سازی سلول های PV بر اساس مدل سازی یک دیودی با پنج پارامتر مجهول یا مدل سازی دقیق تر مبتنی بر مدل سازی دو دیودی که دارای هفت پارامتر مجهول است. تخمین دقیق و سریع پارامترهای سلول PV به طراحان کمک می کند تا تصمیم خود را بر اساس نتایج دقیق بگیرند. بسیاری از محققان برای این منظور از الگوریتم های فراابتکاری استفاده کردند که با همگرایی کند مشخص می شوند و ممکن است نتایج نادرست ایجاد کنند. به همین دلیل، در این مقاله از الگوریتم بهینه سازی حلالیت گاز هنری آشوبی با نام CHHGSO استفاده شده است تا این پارامترها را سریع تر و دقیق تر از بسیاری از الگوریتم های فراابتکاری تخمین بزند. نتایج شبیه سازی انجام شده در این مقاله، دقیق بودن بودن روش پیشنهادی را در تخمین دقیق و سریع پارامترهای سلول PV نشان می دهد.

Authors

مرتضی جان فزا

گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران

عباسعلی زمانی

گروه مهندسی برق، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران