بررسی الگوریتم های فراابتکاری به منظور بهینه سازی تخصیص منابع در IoT و پردازش تصویر به کمک روش محاسبه مه در کاربردهای تشخیص آتش

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NEEC07_040

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

این مطالعه از یک روش زمان بندی درخواست وظایف اینترنت اشیا بر روی منابع توسط الگوریتم بهینه سازی شعله پروانه چند هدفه (MOMFO) استفاده می کند. کیفیت خدمات اینترنت اشیا مبتنی بر محاسبات مه-ابر را افزایش می دهد تا تکمیل درخواست های کار و زمان توان عملیاتی سیستم و مصرف انرژی را کاهش دهد. اگر مصرف انرژی کاهش یابد، درصد انتشار CO۲ نیز کاهش می یابد. سپس، روش زمان بندی پیشنهادی برای حل مسئله زمان بندی کار با استفاده از مجموعه داده ها ارزیابی می شود. مقایسه ای بین طرح پیشنهادی و بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)، الگوریتم کرم شب تاب (FA)، الگوریتم های ازدحام سالپ (SSA)، بهینه ساز هریس هاکس (HHO)، و کلونی زنبورهای مصنوعی (ABC) برای ارزیابی عملکرد انجام می شود. طبق آزمایش ها، راه حل پیشنهادی زمان تکمیل وظایف اینترنت اشیا و زمان توان عملیاتی را کاهش داده است، بنابراین تاخیر ناشی از پردازش وظایف، مصرف انرژی و انتشار CO۲ را کاهش داده و نرخ عملکرد سیستم را افزایش می دهد.

Keywords:

Authors

مجید صانعی

دانشجوی دکتری برق مخابرات سیستم، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

سید محمود دانشور فرزانگان

استادیاردانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران