علل و پیامدهای دین زدگی دانشجویان و راهکارهای رفع آن از منظر قرآن و حدیث

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 221

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARSEP13_054

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

دنی به عنوان مجموعه ای نظام مند تمامی ابعاد زندگی انسان از حرکات، سکنات، افکار گرفته تا اعمال را در برگرفته است به نحوی که کلیه ی اعمال و اندیشه های انسان به دین مرتبط شده است. انسان نیز از نظر فطری گرایش به دین و دینداری دارد و گریزان بودن از دین جریانی برخلاف فطرت و طبیعت دارد. با این حال از گذشته تاکنون برخی عوامل درونی و بیرونی سبب دین زدگی بسیاری از مردم شده است. این معضل به ویژه در عصر کنونی سبب دوری بسیاری از جوانان از مباحث دینی شده است. از آنجایی که دین در هدایت و سعادت افراد و جامعه نقش موثری دارد هرگونه رویگردانی از دین و آموزه های رحمانی آن نتیجه ای جز شقاوت و بدبختی برای افراد و جامعه نخواهد داشت. از این رو، بررسی و شناخت علل، پیامدها رویگردانی جوانان از دین زدایی و نیز ارائه راهکارهای مقابله با دین زدایی جوانان از دیدگاه قرآن و حدیث، اهمیت بسزایی دارد. این مطالعه به شیوه ی توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به این موضوع پرداخته است. نتایج نشان داد دین زدگی مقوله تک علتی نیست و علل متعددی در تحقق آن موثر است. این علل به دو دسته درونی و بیرونی قابل تقسیم هستند. جهل و نادانی، تکبر و غرور، هواپرستی، حب دنیا، تعصب و لجاجت از مهمترین علل درونی و محیط و اجتماع بی دین و فاسد، همنشین بد، فقر و تقلید کورکورانه از مهمترین علل بیرونی دین زدگی می باشند. دین زدگی تبعات و پیامدهای شومی چون کفر، احساس پوچی، سرگردانی و ... را به دنبال دارد. همچنین افزایش آگاهی و بصیرت، تذکر و موعظه، امر به معروف و نهی از منکر، معرفی الگوهای مناسب دینی، برقراری عدالت اجتماعی و ... از مهمترین راهکارهای مقابله با دین زدگی از منظر قرآن و حدیث بودند که در این مطالعه به آن اشاره شد.

Authors

علی رمضانی

گروه آموزشی معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

سیده مریم حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی، دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران