مقایسه مشکلات بین فردی در نوجوانان بی سرپرست و دارای سرپرست

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 88

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARSEP13_055

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف پژوهش مقایسه مشکلات بین فردی در نوجوانان بی سرپرست و دارای سرپرست بود. این تحقیق از نوع علی-مقایسه ای و به شکل پس رویدادی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی نوجوانان دختر و پسر (۱۲-۱۸ سال) بی سرپرستی است که در مرکز پرتو مهر یزدان (پسرانه) و مرکز شکوفه (دخترانه) شهرزنجان در سال ۱۳۹۶ نگهداری می شوند. جامعه دوم پژوهش دانش آموزان دارای سرپرست است که در مدرسه ایثار (دخترانه) و مدرسه نبوت (پسرانه) شهر زنجان مشغول در سال ۱۳۹۶ به تحصیل می باشند. در پژوهش حاضر ، تعداد افراد نمونه ۱۵۰ نفر ( ۷۵نفر نوجوانان بی سرپرست و ۷۵ نفر نوجوانان عادی) در نظر گرفته شد که به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شد. جهت گرداوری اطلاعات از پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP-۳۲) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از ، تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد، مشکلات بین فردی و مولفه های آن از جمله قاطعیت و مردم آمیزی، پرخاشگری و وابستگی در نوجوانان بی سرپرست به طور معناداری بالاتر از نوجوانان دارای سرپرست است؛اما در مولفه های حمایت گری و مشارکت، گشودگی و در نظر گرفتن دیگران تفاوت معناداری بین دو گروه وجود ندارد.

Authors

سولماز کبودوند

کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد بین المللی کیش، ایران