سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری نهشته های سازند قم در ناحیه چهار گنبد، جنوب غرب کرمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 15

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GSI42_121

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

در این مطالعه نهشته های سازند قم در محدوده منطقه چهارگنبد در جنوب غربی کرمان از دیدگاه سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری مورد مطالعه قرار گرفته اند. به دلیل تفاوت های چی نه نگاشتی ، دو برش با نامهای برش چهارگنبد شماره یک به ضخامت ۴۰ متر و برش جهار گنبد شماره دو به ضخامت ۹۰ متر انتخاب و اندازه گیری شدند. برش شماره یک عمدتا از مارن های فسیل دار تشکیل شده که بصورت فرسایشی بر روی نهشته های آمیزه رنگین مانند قدیمی تر نهشته شده اند. از این برش تعداد ۲۴ گونه از روزنبران کف زی بدست آمده که نشاندهنده سن بوردیگالین -لانژین ؟ می باشند. برش شماره دو به ضخامت ۹۰ متر نیز همانند برش شماره یک از مارن تشکیل شده و در راس آن لایه های آهکی ریفی وجود دارند. نهشته های این برش بصورت ناپیوستگی ناجور سنگی بر روی واحد های آتشفشانی زون ارومیه -دختر قرار گرفته اند. روزنبران شناسایی شده از این برش بالغ بر ۳۰ گونه بوده که در مجموع سن میوسن پیشین (آکیتانین -بوردیگالین ) را نشان میدهند.

Authors

فاطمه حسینی پور

دانشگاه پیام نور ایران، کرمان