پتانسیل کانی سازی عناصر پرتوزا در ذخایر آهن زون تکتونیکی کاشمر- کرمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GSI42_151

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

زون تکتونیکی کاشمر- کرماندرپهنه زمین ساختی ایران مرکزی ، یکی از مهمترین کمربندهای متالوژنی آهن در ایران است . واحدهای آتشفشانی - رسوبی کامبرین پیشین (CVSU) در این زون عمدتا میزبان ذخایر آهن هستند. در این مقاله پتانسیل کانی سازی عناصرپرتوزا شامل اورانیوم و توریم درذخایر آهن زون کاشمر- کرمان مورد بررسی قرار گرفته است . برخی کانسارهای آهن مورد مطالعه مانندچغارت، سه چاهون و چاهگز دارای کانی سازی توریم به صورت سیلیکات توریم (توریت / هوتونیت ) هستند. مقدار توریم در زونهای کانی سازی بیش از ۱۱۲پی پی ام تا گاهابه دو درصد هم میرسد. برخی ذخایر آهن مانند آنومالی ۲ ساغند، جلال آباد زرند و آریا جنوب دارای کانی ساز ی اورانیومهس تند و کانی اصلی اورانیوم در آنها، اورانینیت است . مقدار اورانیوم در زونهای کانی سازی بین ۶۰تا ۱۷۵۱ پی پی ام متغیر است . بطور کلی در زون تکتونیکی کاشمر- کرمان در ارتباط با ماگماتیسم کالک آلکانکا مبرین آغازین در مرحله اول کانی سازی آهن رخ داده است و سپس با هجوم سیالات پساماگمایی غنی از اورانیم /توریم بر روی بخش های از کانسنگ آهن و دگرسانی مرتبط با آن، کانی سازی عناصر پرتوزا برنهشته است . در نتیجه ، زون تکتونیکی کاشمر- کرمان را می توان به عنوان منطقه ای مستعد برای تولید عناصر پرتوزا به صورت محصول جانبی از کانسارهای آهن در نظر گرفت .

Keywords:

زون تکتونیکی کاشمر- کرمان , اورانیوم , توریم

Authors

خالق خشنودی

هیئت علمی ، پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران

سمانه ضیاپور

پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران