اندازه گیری و بررسی عمق آبشستگی برای پیشگیری از تخریب ناگهانی پل ها : نرم افزار HEC-RAS به عنوان ابزار تحلیلی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC22_096

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

تخریب ناگهانی پل ها به دلیل آبشستگی پایه ها و تکیه گاه یک مسئله جدی است که نیاز به بررسی دقیق و ارائه راهکارهای پیشگیرانه دارد. در این تحقیق، بررسی عمق آبشستگی پایه های میانی پل با استفاده از نرم افزار HEC-RAS ۴.۱ به عنوان ابزار تحلیلی انجام شده است. تحقیق شامل تعیین عمق آبشستگی، مقادیر آبشستگی در نزدیکی پایه ها برای دبی های مختلف و دوره های بازگشت ذکر شده مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق تعیین عمق آبشستگی، جهت ارائه راهکارهای پیشگیری و کاهش خطر تخریب ناگهانی پل ها از طریق تحلیل و بررسی عمق آبشستگی در نزدیکی پایه ها است. با استفاده از نتایج این تحقیق، می توان راهکارهای مناسبی برای افزایش مقاومت پل در برابر آبشستگی و جلوگیری از تخریب ناگهانی ارائه کرد. و همچنین پارامترها موثر بر این پدیده عبارتند از: شکل پایه ها، زبری بستر، شیب بستر، اندازه مصالح بستر و ... می باشد.

Keywords:

عمق آبشستگی , نرم افزار HEC-RAS ۴.۱ , شکل پایه های پل , اندازه مصالح بستر , عمق جریان

Authors

غلامرضا محمدزاده

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران-مهندسی آب ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

سیدجمیل قادری

عضو هئیت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

رسول دانشفراز

عضو هئیت علمی گروه عمران دانشگاه مراغه