مطالعه پوشش های مورد استفاده در قطعات توربین گاز دریایی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 104

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPROPU03_066

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

در این مطالعه انواع پوشش های به کار رفته در پره توربین های گازی دریایی صورت گرفته است، به دلیل ناخالصی ها و وجود بعضی ذرات ساینده پدیده سایش و فرسایش باعث ایجاد صدمات جدی به قطعات توربین گازی از جمله پره توربین می گردد، از این رو پوشش های مختلفی برای مقابله با فرایند سایشی و فرسایشی ارایه شده است. هم چنین ماهیت دمای بالای کارکردی توربین های گازی نیاز به استفاده از پوشش های مانع حرارتی را ایجاد کرده است. به همین دلیل، بررسی دقیقی بر سیر پیشرفت پوشش های مانع حرارتی نیز انجام گرفته است. در نتیجه استفاده از پوشش های مختلف در توربین گازی دریایی به عنوان رویکردی مناسب برای افزایش بازدهی توربین گازی پیشنهاد شده است.

Authors

حسین علیا

دکتری مهندسی مواد ، مرکز تحقیقات موادپیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

مسلم قبادی

کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی، دانشگاه صنعت نفت آبادان، آبادان، ایران

میلاد رضازاده زنده دل

کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران ایران