بهبود محافظت خوردگی واترجت مورد استفاده در شناورهای کلاس متوسط

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPROPU03_094

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

تجهیزات مورد استفاده در ساخت تجهیزات دریایی دارای ویژگی های خاص و به تبع آن نسبت به مواد مشابه مورد استفاده در تجهیزات حمل و نقل زمینی گرانتر بوده و لزوم حفاظت و مراقبت از ایت تجهیزات واضح و ضروری است. استفاده از آلیاژهای آلومینیوم به دلیل نسبت استحکام به وزن بالا، در تولید تجهیزات قوای محرکه و پیشرانه های دریایی، بخصوص در اجزای مرتبط با باکسینگ محصولات بسیار متداول است. فلز آلومینیوم دارای گریدها و ترکیبات بسیار متفاوت بوده که متناسب با نوع کاربری دریایی گرید LM۶M متداولترین فلز استفاده شده در صنایع ساخت تجهیزات پیشرانه دریایی ایران می باشد. مقاومت نسبتا بالا نسبت به پدیده ی خوردگی جزء خصائص ذاتی این سری بوده، اما برای قسمت های در معرض آب دریا یا قطعات حساس نیازمند حفاظت کاتدی یکی از بهترین روش های تقویت ویژگی مقاومت به خوردگی روش آندایزینگ آلومینیوم می باشد. فرایند آندایزینگ روشی برای ایجاد لایه ی اکسیدی بر روی سطح آلومینیوم است. از طریق این فرایند، مقاومت به خوردگی، سایش و همچنین سختی آلومینیوم افزایش می یابد. در مقاله حاضر با افزودن نانو ذرات به داخل محلول الکترولیت، به بررسی تغییرات ضخامت و سختی و مقاومت به سایش فیلم حاصله پرداخته شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که در اثر افزودن نانو ذرات به ترکیب محیط الکترولیت، ضخامت و سختی پوشش نانوکامپوزیتی بهبود یافت. در شرایط مشابه افزودن نانو ذرات باعث افزایش سختی پوشش نانوکامپوزیتی به مقدار ۸۲% می گردد. بر اساس بررسی های انجام شده، مقاومت به سایش پوشش نانو کامپوزیتی نانو کامپوزیت آلومینیوم به میزان ۸۷% افزایش می یابد. این میزان افزایش مقاومت به خوردگی و سایش تجهیزات حساس قوای محرکه دریایی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و به عنوان راهکار جایگزین برای برخی روش های متداول محافظت گالوانیک می تواند مورد استفاده قرار گیرد

Authors

علی پاگرد

طراح قوای محرکه دریایی، مهندسی مکانیک، سازمان صنایع دریایی، تهران

آرزو مهمانی

کارشناس ارشد شیمی فیزیک، دانشگاه پیام نور، تهران