نقش حسابداری سبز در تاثیرپذیری آموزش در مدارس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 78

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCARA02_123

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

حسابداری سبز، تلاشی برای نشان دادن هزینه های مربوط به مسائل زیست محیطی در سندهای مالی است. از آنجاییکه سازمانهای بزرگ نظیر سازمان آموزش و پرورش با ابعاد کشوری و در کل روزهای سال در حال فعالیت هستند، مصرف کنندهعمده انواعی از انرژی هاست. هزینه های وسایل سرمایشی و گرمایشی، حامل های انرژی، آب، برق، گاز و سایر هزینه های زیستمحیطی مرتبط، اگر به طرز مناسبی گزارش گردند، باعث می شود مدیران راحت تر می توانند مدیریت هزینه نموده، و از اهرمهایی نظیر مالیات سبز و یا جریمه سبز بتوانند مصرف منابعی که محدود بوده و یا به سادگی تجدید پذیر نیستند را کنترلنمایند. از منابع حاصل از این نوع صرفه جویی نیز می توان برای بهبود کیفیت آموزشی به عنوان اهرمی تشویقی در هزینه هایسرمایه ای سازمان استفاده نمود.

Authors

زهرا ملکیان برمی

دبیر تربیت بدنی ، آموزش و پرورش شهرستان دامغان، دامغان، ایران

ربابه مهدوی شکتائی

گروه کامپوتر، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران