تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر رفتار انضباطی و تعاملات کلاسی دانش آموزان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ILPCONF02_152

تاریخ نمایه سازی: 4 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر رفتار انضباطی و تعاملات کلاسی دانش آموزان بود. این مطالعه به روش کتابخانه ای و از نوع طرح های مروری است؛ که در تیترهای فرعی به بررسی تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر رفتار انضباطی و تعاملات کلاسی دانش آموزان می پردازد. در نتیجه می توان این گونه بیان کرد که آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان می تواند تاثیر قابل توجهی بر رفتار انضباطی و تعاملات کلاسی آن ها داشته باشد. آموزش مهارت های اجتماعی می تواند به دانش آموزان در فهم و تمرکز بر قوانین و قواعد کلاس کمک کند. آن ها می آموزند چگونه خودکنترل و خودمدیریتی در مواجهه با موقعیت های مختلف اجتماعی و درسی داشته باشند. این مهارت ها شامل مدیریت خشم، حل و فصل مناسب اختلافات، احترام به دیگران، همکاری و هماهنگی با گروه و انجام وظایف و تعهدات به موقع است. آموزش مهارت های اجتماعی می تواند به دانش آموزان در برقراری تعاملات مثبت و سازنده با همکلاسی ها و معلمان کمک کند. آن ها می آموزند چگونه به درستی گفتگو کنند، به دیگران گوش دهند و نظرات را ارائه کنند، با دیگران همدلی و همراهی کنند و دیگران را تحریک به همکاری و همراهی کنند. این تعاملات مثبت باعث ایجاد یک محیط دوستانه، حمایت کننده و همکارانه در کلاس می شود.

Authors

مهناز بهرامی

کارشناسی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه ملی لرستان

ساناز خسروی

کارشناسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام

زهره فرج الهی

کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت الله کمالوند

نیکو عسکری

. کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت الله کمالوند