نقش مدارس و عوامل آموزشی درتکامل اجتماعی دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PJLCO01_1314

تاریخ نمایه سازی: 4 اردیبهشت 1403

Abstract:

فرآیندهای اجتماعی شدن (یا جامعه پذیری) در دو معنای عام و خاص به کار می روند؛ منظور از اجتماعی شدن، فرآیندی است که کودک از طریق آن، شیوه زندگی و رفتار مورد قبول و مطلوب جامعه خود را فرا می گیرد و شخصیت و هویت اجتماعی کسب می کند. افراد طی این فرآیند با فرهنگ جامعه هماهنگ و همنوا می شوند. به این ترتیب کودک آمادگی لازم را برای عضویت در یک جامعه و تفاهم با دیگران کسب می کند. نوع عام اجتماعی شدن منحصر به تاثیرپذیری از مدرسه نیست، بلکه آغاز زندگی در خانه و خانواده از بدو تولد (یا حتی پیش از تولد) شروع می شود. در مجموع محیط اولیه، خانواده و اطرافیان، همزبانی ها، وسایل ارتباط جمعی، همسالان و محیط طبیعی و فرهنگی در این نوع اجتماعی شدن موثر است.

Keywords:

واژگان کلیدی: تکامل اجتماعی , مدارس , عوامل آموزشی , رشد اجتماعی , معلمان.

Authors

عفت عباسی زو

مقطع متوسطه دوم، گرایش علوم گیاهی، دانشگاه پیام نور درگز

کبری شاه حسینی فارسی

دبیر تاریخ مقطع متوسطه دوم، دانشگاه اصفهان مقطع کارشناسی ارشد

مریم دانشور

دانشجو کارشناسی شیمی محض، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مراد حکیم

کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشگاه پیام نور،