آسیب شناسی خشونت در دبستان: نقش آموزش و پرورش در ریشه یابی و حل مسئله

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-1-12_045

تاریخ نمایه سازی: 5 اردیبهشت 1403

Abstract:

خشونت در محیط دبستان یک مسئله جدی است که نه تنها بر روان و روابط اجتماعی دانش آموزان تاثیر می گذارد بلکه به طور گسترده بر تحصیل و موفقیت تحصیلی آنان نیز تاثیر می گذارد. خشونت در دبستان اغلب به عنوان یک پدیده چندبعدی شناخته می شود که شامل بعد فیزیکی، روانی و اجتماعی است. عواملی مانند نقص های خانوادگی، فشارهای اجتماعی و فرهنگ مدرسه می توانند به خشونت در محیط دبستان منجر شوند. برنامه ها و سیاست های آموزشی و پرورشی می توانند نقش مهمی در ریشه یابی و پیشگیری از خشونت داشته باشند. آموزش به مدیران و معلمان در زمینه تشخیص، پیشگیری و مداخله در خشونت می تواند ابزاری قدرتمند برای ایجاد محیط های دوستانه و صلح آمیز در دبستان باشد. همچنین، ارتقاء مهارت های ارتباطی، حل مسئله و مدیریت هیجانات در دانش آموزان می تواند به پیشگیری از خشونت کمک کند. ارتقاء همکاری بین دانش آموزان، تقویت احساس وابستگی به مدرسه و ایجاد فضای آموزشی متناسب با نیازهای روانی و اجتماعی دانش آموزان نیز از دیگر راهکارهای موثر برای کاهش خشونت در دبستان است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی عوامل زمینه ای و عواقب خشونت در دبستان می پردازد و نقش آموزش و پرورش در ریشه یابی و حل مسئله را بررسی می کند.