سنجش اثرات زیست محیطی پیاده راه های شهری با روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات مطالعه موردی: پیاده راه سلامت شیراز

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 77

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSCITY-6-4_002

تاریخ نمایه سازی: 8 اردیبهشت 1403

Abstract:

گسترش فعالیت های ساختمانی و صنعتی در شهر، افزایش ضایعات، مشکلات و اثرات زیست­محیطی متعددی را بوجود آورده است. از این رو، انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی پیش از اجرای هر پروژه شهری ضروری است. در این پژوهش به ارزیابی اثرات زیست محیطی پیاده راه های شهری با روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات پرداخته شده است. در روش مذکور پس از شناسایی فعالیت های طرح پیشنهادی، تاثیر آن ها بر هریک از ابعاد چهارگانه "فیزیکی_شیمیایی"، "بیولوژیکی- اکولوژیکی"، "اجتماعی- فرهنگی" و "اقتصادی- فنی" در دو فاز ساختمانی و بهره برداری شناسایی می شود. اما در پژوهش جاری جهت تدقیق و محدود سازی ابعاد، فعالیت های طرح پیشنهادی در دو بعد "اجتماعی- فرهنگی" و "اکولوژیکی- بیولوژیکی" بررسی می گردد. بدین منظور پس از مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی، تعدادی از متخصصان شهری، مهمترین عوامل محیطی " اجتماعی- فرهنگی" و " بیولوژیکی- اکولوژیکی" را در پیاده راه سلامت شیراز  انتخاب و پیاده راه را در دو فاز ساختمانی و بهره برداری با استفاده از معیارهای روش ارزیابی سریع اثرات، امتیازدهی کردند. در نهایت مشخص شد که این پروژه، در مجموع هردو فاز، دارای اثرات منفی نبوده است. اما ارزیابی این پروژه در فاز ساختمانی و بهره برداری دارای امتیازات منفی در برخی از زیرمجموعه های عوامل محیطی مذکور و همچنین، امتیازهایی با نمرات پایین در برخی از زیر مجموعه هاست. باتوجه به اینکه توسعه فیزیکی شهر فرآیندی پویا و مداوم است؛ این پروژه شهری می تواند در آینده مجددا ساخت و سازهایی را به همراه داشته باشد و الگویی برای پیاده راه های شهری دیگر تلقی گردد. به همین منظور، راهبرد ها و سیاست هایی در جهت ارتقا کیفیت زیست محیطی پیاده راه ارائه شده است

Keywords:

سنجش اثرات زیست محیطی , توسعه پایدار , پیاده راه های شهری , روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات , پیاده راه سلامت شیراز

Authors

سیده فاطمه حسینی

گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

مهسا شعله

گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

علیرضا صادقی

گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

زهرا مکتبی فرد

گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • انوری، محمودرضا؛ سعیدی مهر، محمود و پودینه، محمد. (۱۳۹۸). ارزیابی ...
 • برزه کار، مجتبی؛ کارگری، نرگس و مربقعی دینان، نغمه. (۱۳۹۵). ...
 • بینازاده، فاطمه و مهری، علی. (۱۴۰۱). شناسایی و ارزیابی آثار ...
 • جلالی، رستم. (۱۳۹۱). نمونه گیری در پژوهش های کیفی. مجله ...
 • حبیبی، کیومرث و حقی، محمدرضا. (۱۳۹۷).مقایسه تطبیقی کیفیت پیاده راه ...
 • حسینخانی، مریم؛ انصاری، امیر و هدایتی آقمشهدی، امیر. (۱۳۹۸). ارزیابی ...
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های شهری ، رهیافتی به سوی توسعه پایدار شهری [مقاله کنفرانسی]
 • خلیلی، سروش؛ توکلی نیا، جمیله؛ مبرغی دینان، نغمه و سلطانی ...
 • روستا، مریم و حسن زاده، کوثر (۱۳۹۸). بررسی تاثیر مولفه ...
 • صدری، آرش؛ بانکیان تبریزی، آرزو و رفایی افشار قزلباش، شادی. ...
 • عابدینی، اصغر و خلیلی، امین. (۱۳۹۶). سنجش پراکنده رویی شهری ...
 • کلانتری خلیل آباد، حسین؛ سلطان محمدلو، سعیده و سلطان محمدلو، ...
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی سد ایوشان با استفاده از روش ماتریس لئوپولد و ماتریس ارزیابی سریع [مقاله ژورنالی]
 • کیامرثی، محمد و خانی زاده، محمد علی. (۱۳۹۶). تحلیل و ...
 • کیانی صدر، مریم؛ مل حسینی دارانی، کبری و قنبری، فاطمه. ...
 • بررسی سیاست های ایجاد پیاده راه در افزایش کیفیت سکونت شهروندان (نمونه موردی: پیاده راه بوعلی شهر همدان) [مقاله ژورنالی]
 • معتمدی، محمد؛ آرائیان، احمد و خانی، ذولفقار. (۱۳۹۷). بررسی انواع ...
 • نجفی فرد، علی و کرمشاهی، عبدالعلی. (۱۳۹۸). ارزیابی اثرات محیطزیستی ...
 • Abedini, A,. &Khalili, A. (۲۰۱۸). Measurement of Urban Sprawl Using ...
 • Afroosheh, F., RiyaziNejad, M., Shahrashoub, M., Ghasemi Toosi, M., & ...
 • Anvari, M., Saidi Mehr, M,. & Pudina, M. (۲۰۱۸). Assessment ...
 • Barzehkar, M., Kargari, N., & Mobarghaee Dinan, N. (۲۰۱۶). Investigation ...
 • Binazadeh, F., & mohry, A. (۲۰۲۲). Identify and evaluate the ...
 • Environmental Impact Assessment of Solid Waste Disposal Options in Touristic Islands [مقاله ژورنالی]
 • Habibi, K., & Haghi, M. R. (۲۰۱۸). The Comparison of ...
 • Heydarzadeh, M,. Jafari Varamini, A,. & Khoshnam, H. (۲۰۰۶). Assessment ...
 • Hossein khani,M., Ansari,A., Hedayati Agmashhadi,A. (۲۰۲۰). Assessment and Environmental Impact ...
 • Iuliia, K., Valentina, S., (۲۰۲۲). A method developed for selecting ...
 • Jalali, R. (۲۰۱۱). qualitative research sampling. Journal of Qualitative Research in ...
 • Jay, S., Jones, C,. Slinn, P,. & Wood, C .(۲۰۰۷), ...
 • Joseph, K., Eslamian, S., Ostad-Ali-Askari, K., Nekooei, M., Talebmorad, H., ...
 • Kalantari Khalilabad, H., Soltan-Mohamadloo, S., & Soltan-Mohamadloo, N. (۲۰۲۲). Impact ...
 • Khalili, S., Tavakolinia, J., Mobarghei Dinan, N., & Soltaninejad, H. ...
 • Kiamarthi, M,. & Khanizadeh, M. (۲۰۱۶). Analysis and investigation of ...
 • Kianysadr, M., & Melhosseini Darani, K. (۲۰۱۹). Environmental Impact Assessment ...
 • Komasi, M., & Beiranvand, B. (۲۰۱۹). Environmental Impact Assessment of ...
 • Kuitunen, M,. Jalava, K,. & Hirvonen, K. (۲۰۰۸). Testing the ...
 • Morgan, R. K. (۲۰۱۲). Environmental impact assessment: the state of the art. Impact ...
 • Motahari Tabar, M., & Hosseini nia, M. (۲۰۲۲). Investigating the ...
 • Motamedi, M,. Arayan, A,. & Khawani, Z. (۲۰۱۷). A review ...
 • Najafifar, A., & Karamshahi, A. (۲۰۱۹). Assessing the environmental impacts ...
 • Pastakia, C.M. R; & Jensen, A. (۱۹۹۸). The rapid impact ...
 • Roosta, M., & Hasanzade, K. (۲۰۱۹). The Impact of Environmental ...
 • Sadri, A., bankian Tabrizi, A., & refaei afsharghezelbash, S. (۲۰۱۹). ...
 • Saeedi Mofrad, S., Taleb Elm, M., & Izadi, A. (۲۰۲۰). ...
 • نمایش کامل مراجع