مقایسه فنی نیروگاه خورشیدی ۵ کیلووات در دو شهر تبریز و مشهد جهت تامین بار مصرفی یک ساختمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 77

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

UTCONF08_102

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403

Abstract:

استفاده اصلی از انرژی خورشیدی در جهت تامین انرژی الکتریکی در سالهای اخیر بسیار مورد توجه پژوهشگران بوده است. به همین منظور در این پژوهش به شبیه سازی و ارزیابی نیروگاه خورشیدی ۵ کیلووات در دو شهر مشهد و تبریز با استفاده از نرم افزار pvsist پرداخته شده است نتایج نشان می دهد که به طور میانگین شدت تابش در شهر مشهد و تبریز به ترتیب برابر با ۵.۴ ش ۶.۱ کیلو شات ساعت در هر روز است. طور میانگین در سال در شهر مشهد و تبریز به ترتیب میزان تولید انرژی الکتریکی یک نیروگاه ۵ کیلو واتی برابر با ۸۲۵۰ و ۹۳۰۸ کیلووات است.

Authors

علی صادقی

دانشجو کارشناسی ارشد تکنولوژی انرژی دانشگاه صنعتی شاهرود

رضا شهرکی شهدآبادی

مربی آموزشیار دانشگاه کشاورزی و دامپروری تربت جام