معماری پست مدرن و چالش های پیش رو

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

UVCONF05_081

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403

Abstract:

پست مدرنیسم در تقابل با معماری مدرن به دنبال بازگشت به ریشه های فرهنگی ، تمرکز بر ارتباطات بین فضاها، توجه به ابعاد انسانی ، استفاده از رنگ و جزئیات و توجه به جوانب اجتماعی و فرهنگی بود. این سبک معماری به دنبال خلق فضاهایی بود که باعث ایجاد احساسات و تجربه های جدید برای کاربران می شوند. با این حال در حالی که به دلیل رویکرد سرزنده و نوآورانه و التقاطی خود در طراحی مورد تحسین قرار گرفته است ، با انتقادات مختلفی از جوانب گوناگون مواجه شده است . در حالی که معماری پست مدرن طرفداران خود را دارد که از رویکرد نوآورانه و سرزنده آن در طراحی و رد اصول مدرنیستی قدردانی می کنند، به دلیل عدم انسجام، سطحی نگری ، ضد مدرنیسم ، تجاری سازی و فقدان نوآوری با انتقاداتی مواجه است . در این نوشتار چالش های پیش روی معماری پست مدرن با رویکرد تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.

Authors

محمدمحسن زینتی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب