بررسی نقش عملکرد خانواده و نیازهای اساسی روانشناختی بر اعتیاد جوانان به فضای مجازی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 92

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

VSSCO01_015

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1403

Abstract:

زمینه و هدف: فضای مجازی با رشد چشمگیر خود به عنوان یک پدیده جهان شمول درآمده است. این امر به مانند اکثر فناوری ها همیشه با محاسن و معایبی همراه بوده است که عملکرد خانواده و نیازهای روانشناختی افراد در روند استفاده از فضای مجازی را موثر می داند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عملکرد خانواده و نیازهای اساسی روانشناختی بر اعتیاد به فضای مجازی بود.روش: مطالعه حاضر با جستجو به صورت مروری در پایگاه های مطالعاتی شامل پابمد، پابسایک، سایک اینفو، ریسرچگیت، اسکوپوس، ساینسدایرکت و اسپرینگر لینک با کلید واژه های عملکرد خانواده در نحوه استفاده از فضای مجازی، نیازهای اساسی روانشناختی، شایستگی، خودمختاری و تعامل ارتباط مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: هر چه عملکرد خانواده مطلوب باشد، نیازهای اساسی روانشناختی بهبود یافته و لذا میزان استفاده ازفضای مجازی کاهش می یابد. این امر سبب افزایش سطح نیازهای روانشناختی افراد می شودکه می تواند در فرد یک شخصیت سالم وغیر وابسته به دیگران ایجاد کند. همین نکته می تواند فرد را در مقابل آسیب ها توانمند کند که در برابر گرایش اعتیاد به فضای مجازی محافظت شود.نتیجه گیری: خانواده های دارای سوء عملکرد یا عملکرد خانوادگی نامطلوب ، نیازهای اساسی روانشناختی پایین در فرزندان ایجاد کرده و به راحتی نمی توانند فشارهای اجتماعی را کاهش دهند و لذا بیشتر به سمت اعتیاد به فضای مجازی کشانده می شوند. بهبود عملکرد خانواده و نیازهای اساسی روانشناختی، نسبت به اصلاح وابستگی به شبکه های اجتماعی تاثیرگذار است.

Keywords:

Authors

معصومه حاتمی

فوق دکتری روانشناسی سلامت، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد،امارات

مائده اشرفی

دکتری روانشناسی سلامت ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،ایران

عارفه هاشمی نیکو

دانشجوکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ،همدان،ایران