بهداشت جامعه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN06_0590

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1403

Abstract:

بهداشت اجتماع، یکی از مباحث مطرح در ، اجتماعی ، سیاسیت ، امکانات بهداشتی امنیت اقتصادی جهاتی گوناگون مانندوسایر امکانات یک جامعه است که در آن جامعه نیازهای جسمی و روانی انسانها به اعتدال ارضاء شود. در این مقاله به ودیگر مداخله اجتماعی بررسی برخی مفاهیم در این رابطه مانند چگونگی تاثیر عوامل اجتماعی در بهداشت ، پیشگیری ، مسائل از دیدگاه روانشناسی اجتماعنگر می پردازیم انسان از بدو تولد می آموزد که به صورت اجتماعی زندگی کند تانیازهایش بهتر برآورده شود و از امنیت جسمی و روانی برخوردار باشد. بنابراین سلامت روانی فرد از عوامل اجتماعی اثر می پذیرد و موفقیت یا ناکامی های او در سازگاری های اجتماعی و اینکه زندگی گروهی برایش لذتبخش خواهد بود یا نه ، از جامعه و زندگی اجتماعی او متاثر می شودزندگی در صورتی رضایت بخش خواهد بود که احتیاجات شخص به طور نسبی برآورده شود و احساس و عواطف شخص با توجه به مراحل رشد و تکاملش به طور منطقی بیان گردد. این مسائل تنها به خود فرد مربوط نیست بلکه محیط اجتماعی و عواملی که بر فرد تاثیر دارند باید برای این منظور مساعد باشند. وقتی شخص وارد اجتماع می شود با افکار و عقاید و سلیقه هایی متفاوت یا عقاید و سلیقه خود مواجه می شود