اهمیت اهداف ساحت های شش گانه آموزش و پرورش و تاثیر آن در آینده دانش آموزان

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 88

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-3-14_007

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1403

Abstract:

اهداف پژوهشی هر نظام آموزشی، نشان دهنده فلسفه و اصول آموزش و پرورش آن نظام است؛ چنانچه اگر فلسفه آموزش و پرورش در یک کشور، پرورش انسان های کارامد باشد، اصول آموزش و پرورش و اهداف آن نیز جلوه گر فلسفه کارامدی خواهد بود. در نظام آموزشی ایران نیز بر اساس اعتقادات اسلامی ملت و قوانین و لوایح موجود -مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش- اولویت و جهت کلی برنامه ها و فعالیت ها تقویت ارزش های الهی و معنوی در دانش آموزان است؛ به عنوان مثال، در اصل چهارم از اصول حاکم بر نظام آموزش و پر در آموزش و پرورش نه تنها تعلیمات دینی خاص، بلکه همه برنامه ها و آموزش ها باید به عنوان اجزای یک مجموعه هماهنگ اسلامی بر حسب اقتضا و گنجایش، جنبه و جهت دینی داشته باشد. برنامه ریزان و معلمان باید در همه برنامه ها و فعالیت ها بنا بر مقتضیات خاص هر موضوع به جنبه های الهی و تقویت بینش دانش آموزان توجه کنند. اصول حاکم برآموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۸ البته باید توجه داشت که نگرش اسلام نسبت به انسان، نظام تعلیم و تربیت را به پرورش تمامی ابعاد وجودی انسان در تعیین اهداف نظام آموزشی توجه داده است؛ چنان چه هدف کلی، تربیت انسان معتقد و مسلمانی است که بتواند در ابعاد مختلف رشد یابد که این ابعاد در کنار بعد دینی و اخلاقی، وجوه مختلف اهداف نظام آموزشی را تشکیل می دهد؛ لذا در نظام آموزشی ایران، اصطلاحاتی نظیر تربیت سیاسی، تربیت اخلاقی و تربیت هنری ناظر بر مجموعه فعالیت ها، برنامه ها و طرح هایی هستند که به تحقق هر یک از مجموعه اهداف مصوب کمک می کنند.

Authors

فاطمه اشرافی سیاهمزگی

اداره آموزش و پرورش استان گیلان ناحیه دو رشت