شرط غیرعملکردی بودن طرحهای صنعتی در نظام حقوق ایران؛ چالش ها و راهکارها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOLT-20-2_002

تاریخ نمایه سازی: 17 اردیبهشت 1403

Abstract:

حمایت از طرح صنعتی مستلزم وجود چند شرط ماهوی است که یکی از این شرایط «شرط غیرعملکردی» است. به رغم سابقه طولانی بررسی و تحلیل این شرط در سایر نظامهای حقوقی، این مهم در نظام حقوقی ایران مغفول مانده است. عدم توجه کافی به شرط یادشده به آشفتگی در تفسیر و اجرا منجر شده است. نظر به اهمیت این شرط از یک سو و خلا تحقیقاتی در این زمینه از سوی دیگر، مقاله حاضر ضمن طرح دو پرسش مهم یعنی ۱. چگونگی مواجهه مرجع ثبت در زمان بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی و مرجع قضایی در زمان رسیدگی به دعاوی مرتبط با حقوق طرح صنعتی با شرط غیرعملکردی و ۲. نحوه احراز این شرط از منظر تقنینی، رویه سازمانی اداره ثبت و رویه قضایی، در ادامه با تحلیل و نقد و ارزیابی این رویهها نشان میدهد که هرچند شرط یادشده در برخی موارد مورد عنایت مرجع ثبت و رویه قضایی قرار میگیرد، درباره مفهوم و معیار احراز آن برداشتها و رویکردهای نادرستی وجود دارد که منشا اصلی آن عدم توجه به توجیهات نظری شرط غیرعملکردی است. سرانجام با اتکا به تحلیلها، پیشنهادهای تقنینی، سازمانی، و قضایی مناسب برای مراجع مربوطه ارائه میشود.

Authors

سهیلا نورعلی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

میرقاسم جعفرزاده

دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابراهیمنیا، سعیده (۱۳۹۱). حمایت از طرحهای صنعتی (شرایط و ضمانتاجراها) ...
 • افغان، مهدی (۱۳۹۲). بررسی نظامهای حقوقی حمایت از طرحهای صنعتی. ...
 • حاجی میرزایی، سلیله (۱۳۸۶). حمایت حقوقی از طرحهای صنعتی. پایاننامه ...
 • دهقانی، سید احمد (۱۳۹۳). بررسی تطبیقی شرایط ماهوی حمایت از ...
 • قبولی درافشان، سید محمدمهدی و سعید، محسنی (۱۳۸۹). بررسی حقوقی ...
 • میرحسینی، سید حسن (۱۳۹۵). حقوق طرحهای صنعتی. تهران: میزان ...
 • قوانین و مقرراتقانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، و علائم تجاری، ...
 • قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب ۱۳۱۰ ...
 • طرح حمایت از مالکیت صنعتی، مصوب ۱۴۰۰، و ارجاعی به ...
 • آرای قضایی مورد استنادپرونده شماره ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۳۹۲۳۴۰۲، شعبه سه دادگاه عمومی ...
 • پرونده شماره ۱۴۰۱۱۶۸۹۲۰۰۰۵۹۲۸۸۲۵، شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶ ...
 • پرونده شماره کلاسه ۹۴۰۹۹۸۲۱۲۱۳۰۰۳۱۶ و تصمیم نهایی به شماره ۹۶۰۹۹۷۲۱۹۱۸۰۰۸۲۶، ...
 • پرونده شماره ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۴۰۳۴۰۹۰ شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶ ...
 • پرونده شماره ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۵۶۰۰۶۰۸ شعبه نهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶ ...
 • Afghan, M. (۲۰۱۳). Study of Industrial Designs Legal Protection Systems. ...
 • Dehqani, S. A. (۲۰۱۵). Comprative Study of Substantive Conditions for ...
 • Ghabooli Dorafshan, M.M. & Mohseni, S. (۲۰۱۱). Legal Study on ...
 • Saidman, P.J. & Hintz, J. M (۱۹۸۹). The Doctrine of ...
 • Act on the Legal Protection of Designs.۲۰۲۱.(Germany) ...
 • Council Regulation No ۶/۲۰۰۲ of ۱۲ December ۲۰۰۱ on Community ...
 • Design Act.۲۰۲۱.(Japan) ...
 • Industrial Design Act.۲۰۲۳.(Canada) ...
 • Intellectual Property Code.۲۰۲۲.(France) ...
 • Law on Industrial Property.۲۰۱۶.(Turkey) ...
 • Patent Act.۲۰۲۲.(US). The Civil Code of the Russian Federation.۲۰۲۲.(Russia). The Designs Act.۲۰۰۰.(India) ...
 • Court CasesCase No ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۳۹۲۳۴۰۲, ۳th Branch of the General Legal ...
 • نمایش کامل مراجع