نقش سازمان بهزیستی در فرآیند سرپرستی از کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 143

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-3-14_018

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1403

Abstract:

حضور کودکان و نوجوانان در معرض خطر در هر جامعه ای اجتناب ناپذیر است و یکی از چالش های اساسی در نظام های حقوقی کشورها محسوب می شود، زیرا عدم حمایت و رهایی از آنها می تواند آسیب های جبران ناپذیری به جامعه وارد کند. کشورهای مختلف برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در معرض آسیب اقداماتی دارند که از جمله این اقدامات در ایران می توان به فعالیت های سازمان بهزیستی در راستای توانمندسازی این دسته از کودکان اشاره کرد. در این مقاله سعی شده است موضع سازمان بهزیستی در خصوص حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست و کودکان خیابانی در پرتو قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گیرد. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و اسنادی (کتابخانه ای) انجام شده است. یافته ها: سازمان بهزیستی با اعمال اختیارات خود در ارتباط با مراکز شبانه روزی و خانواده های جایگزین و مشارکت در پیشگیری از بزه دیدگی، از کودکان و نوجوانانی که بدون سرپرست هستند و مورد سوءاستفاده قرار می گیرند، حمایت قانونی می کند. همچنین از طریق جذب و اصلاح کودکان و حمایت اورژانس اجتماعی در مورد کودکان خیابانی نقش دارد. نتیجه گیری: ثبات سازمانی، پیگیری مستمر و اتخاذ راهکارهای تسهیل در انجام وظایف محوله قانونی از سوی سازمان بهزیستی، تاثیر بسزایی در ارتقای اقدامات حمایتی از کودکان و نوجوانان در معرض آسیب از جمله کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و خیابانی دارد.

Keywords:

Authors

ناهید شمس

دانش آموخته کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اردبیل