مدیریت مالی و حسابداری با تاکید بر بودجه ریزی در شهرداری ها و کاربست الگوی بودجه ریزی عملیاتی (مورد مطالعه: شهرستان خوی)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRMA-6-6_017

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1403

Abstract:

شهرداری دارای شخصیت حقوقی و به حکم قانون مامور بر انجام امورات عمومی شهروندان در قالب نهادی عمومی غیردولتی شده است. در شهرداری ها و دیگر سازمان ها بودجه و بودجه ریزی مهمترین سندی هستند که بر اساس برنامه از پیش تعیین شده بر اساس وظایف و اختیارات برای انجام فعالیت های مختلف و هزینه کردها تنظیم شده تا سازمان ها و به ویژه شهرداری ها را با اهداف بلند مدت و سند چشم انداز آتی یاری برساند. روش تحقیق تحلیلی و توصیفی است و هدف آن سعی در واکاوی و بررسی مدیریت مالی و بودجه ریزی در شهرداری ها با کاربست الگوی بودجه ریزی عملیاتی (مورد مطالعه: شهرستان خوی) می باشد. روش و مدل به کارگرفته شده در این پژوهش برگرفته از مجموع ادبیات تحقیق و قوانین و مقررات، مدل الماس می باشد. در تنظیم بودجه ریزی عملیاتی به جای توجه به کالاها و خدماتی که دولت خریداری می کند و یا به عبارتی به جای توجه به وسایل اجرای فعالیت ها، خود فعالیت و مخارج کارهایی که باید انجام شود، مورد توجه قرار می گیرد و بودجه ریزی مدل الماس می تواند الگوی بهتری برای بودجه ریزی در شهرداری ها باشد. بودجه ریزی عملیاتی دو بعد صرفه جویی و اثربخشی را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه کرده و علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه ها، فعالیت ها و طرح ها حجم عملیات و هزینه های اجرای عملیات دولت و دستگاه های دولتی طبق روش های عملی مانند حسابداری قیمت تمام شده محاسبه و اندازه گیری می کند.

Authors

عفت خراسانی پور

کارشناس ارشد مدیریت دولتی- مالی، کارشناس امور مالی و درآمد شهرداری خوی، خوی، ایران