بررسی اثرپله در پیاده راه شهری درامنیت وخطای دید انسانی نمونه موردی:تک پله در پیاده راه شهری درخیابان اسدآبادی منطقه ۶ تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EBUCONF20_084

تاریخ نمایه سازی: 26 اردیبهشت 1403

Abstract:

یک خصلت عابر پیاده این است که نسبت به شیب (اعم از سربالا یا سر پایین) و نیز نسبت به انحرافی غیر مستقیم بسیار حساس است و ازآن احتراز می کند.عابر سعی می کند که با راهی مستقیم و راحت به مقصد خود دست یابد و در این راه حتی به ایمنی خود توجه نمی نماید.این نکته در احداث پیاده رو از اهمیت زیادی برخوردار است.عابر پیاده برای حرکت در شهر تعلیم نمی بیند، ولی به وظایف خود به طور غریزی و سطحی آشناست.اشخاص مسن و کودکان از نظر روانی و جسمی در وضعیتی نیستند که رفتار درستی را ازخود بروز دهند.در این مقاله به مشخصات و ویژگی های پیاده راه متناسب با موضوع مقاله پرداخته می شود وازجنبه معیارهای کیفی به شناخت موضوع می رسیم و در در قالب پژوهش ،نحوه پیوستگی و ارتباطات فضاهای تک پله و امنیت به عنوان ایجاد معابر پیاده راه با استفاده از مدل گرافیکی از دیدگاه کاربردی سازگار مورد توجه قرار می گیرد.

Authors

مهسا کشت پور

کارشناسی ارشد معماری دانشگاه یزد