مقایسه و تحلیل ادیان ابراهیمی: اسلام، مسیحیت و یهودیت

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 262

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-3-14_037

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر تحلیل و مقایسه ادیان ابراهیمی، اسلام، مسیحیت و یهود می باشد مقاله حاضر از نوع کتابخانه ای است. در این مقاله ابتدا سه دین یهود، مسیحیت و اسلام معرفی شده است و در ادامه مقاله منابع ایمان در ادیان ابراهیمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان مقاله با توجه به اهمیت مقوله حجاب، این مورد در سه دین اسلام، مسیحیت و یهود بیان شده است. و در پایان جدول مقایسه متقابل مسیحیت، اسلام و یهودیت آورده شده است. ادیان ابراهیمی به سه دین توحیدی یهودیت، مسیحیت و اسلام اشاره دارد که پیروان هر سه، حضرت ابراهیم را نیای مشترک خود می دانند. اصطلاح ادیان ابراهیمی، برساخته محققان است. یهودیان او را جد بنی اسرائیل، و مسلمانان او را از طریق فرزندش اسماعیل، جد عرب ها می دانند. این سه دین عقاید مشترکی درباره خدا، خلقت، وحی و معاد دارند و نیز صاحب کتاب آسمانی اند. در مسئله خدواند و مفهوم وحی اسلام و یهودیت به وجود خدایی واحد تصریح دارند که معنای را به پیامبران وحی می کند؛ اما مسیحیان هم به وجود خدا در سه شخص (پدر، پسر، روح القدس) قائلند و هم کاملترین وحی را تجلی خداوند در خود عیسی (ع) می دانند (نه ارتباط کلامی خداوند با او). پیروان این سه دین، تعالیم خود را به کلام خداوند که در کتاب های مقدس شان (قرآن، تورات و عهدین) موجود است مستند می سازند. هر یک از این ادیان، نسبت به اعتبار الهی کتاب های یکدیگر انتقاد دارند. پیروان این سه دین را حدود ۳٫۸ میلیارد نفر تخمین می زنند که در سراسر جهان پراکنده اند.

Authors

حمیده رحمتی هولاسو

دانش آموخته کارشناسی ارشد ادیان و عرفان دانشگاه شهید مدنی تبریز