استفاده از آزمایشگاه مجازی و پرورش خلاقیت در دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO16_248

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

Abstract:

این پژوهش باهدف استفاده از آزمایشگاه مجازی و پرورش خلاقیت در دانش آموزان انجام شد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-اسنادی است که با روش کتابخانه ای و مروری بر منابع نظری مرتبط صورت گرفت؛ پس از تبیین مفاهیم و پیشینهی تحقیق، به بررسی یادگیری و عوامل موثر بر آن، روش های آموزشی، آزمایشگاه مجازی، تاریخچه و محاسن آزمایشگاه های مجازی و خلاقیت پرداخته شد. نتایج این بررسی نشان داد که بهطور خلاصه، اگر محیط آموزشی بهویژه محیط کلاسیکه مستقیما مرتبط با تفکر دانش آموز است، مناسب با رشد خلاقیت کودکان نباشد، باعث کاهش خلاقیت میشود. تا جائیکه تورنس در اولین یافتههایش بیان میکند، در رشد خلاقیت کودکان افتی در کلاس چهارم وجود دارد که به دلیل وجود شرایط نامساعد مدرسه است.

Authors

لیلا قاسمی

کارشناسی زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد فلاورجان

افسانه پوراحمد

کارشناسی الهیات ،دانشگاه کاشان

شهلا نیک زاد

کارشناسی ارشدآموزش ابتدایی، دانشگاه آزادمبارکه

امین کاظمی

لیسانس آموزش ابتدایی ، دانشگاه شهید مطهری آب باریک