بررسی تاثیر روانشناسی تبلیغات و طریقه جذب دانش آموزان به یادگیری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 76

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO16_329

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

Abstract:

پیشرفت تحصیلی متاثر از عوامل فردی و خانوادگی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی است . لذا در حد توان تاثیر متغیرهای دیگری در کنار گذراندن دوره تح صیل مورد برر سی قرار گرفته ا ست . از این رو هدف کلی از این تحقیق بررسی رابطه بین متغیر گذراندن دوره تحصیل و ویژگی های هوش ، پرورش خلاقیت ، خانواده دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است . با توجه به اهمیت مسئله یکی از تکالیف ا سا سی ما آن ا ست که بر کیفیت و ثمربخشی عمومی که دوره پیش دبستانی و دبستانی مهم ترین بخش آن است تاکید می کنیم . برنامه ریزی علمی با توجه به اینکه هنوز دانش آموزن ها جای واقعی خود را در جامعه نیافته اند و دولت نیز قصد دارد که دوره آمادگی را اجباری کند و یقینا این تصمیم باعث بالارفتن هزینه ها خواهد شد.

Authors

لیلا متقی سادات

دکترای تخصصی روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج ، ایران.

ابراهیم زارع

دانشجوی کارشناسی پیوسته مشاوره و راهنمایی ، دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز ، ایران.

بنیامین سعیدی راد

دانشجوی کارشناسی پیوسته مشاوره و راهنمایی ، دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز ، ایران.

محمدجواد شیخ علی

دانشجوی کارشناسی پیوسته مشاوره و راهنمایی ، دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز ، ایران.

سیدعلی هاشمی

دانشجوی کارشناسی پیوسته مشاوره و راهنمایی ، دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز ، ایران.