مهندسی ژنتیک

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BIOLOGY06_153

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

Abstract:

مهندسی ژنتیک، دستکاری مصنوعی، اصلاح و نوترکیب DNA یا سایر مولکول های اسیدنوکلئیک به منظوراصلاح یک ارگانیسم یا جمعیت موجودات میباشد. اصطلاح مهندسی ژنتیک به طور کلی برای اشاره به روشهایفناوری DNA نوترکیب استفاده میشود که از تحقیقات پایه در ژنتیک میکروبی پدید آمده است. تکنیک های به کار رفته در مهندسی ژنتیک منجر به تولید محصولات مهم پزشکی از جمله انسولین انسانی، هورمون رشد انسانی و واکسن هپاتیت B و همچنین به توسعه موجودات اصلاح شده ژنتیکی مانند گیاهان مقاوم به بیماری شده است.

Authors

نیایش قوامی

دانش آموز مرکز تحقیقات دکتر محمدشفیعی