تاثیر قابلیت های نوآوری خدمات پویا بر عملکرد شرکت ها: نقش تعدیلگر پویایی محیطی درک شده و نقش میانجی نوآوری خدمات و مزیت رقابتی

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIBM-16-1_006

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف: در دهه اخیر، نقش هتل ها در توسعه اقتصادی کشورها بیش از پیش نمود پیدا کرده است. با این حال، سادگی جایگزین کردن خدمات در این صنعت، آن را با رقابت فزاینده ای مواجه کرده است. با پویاتر شدن بخش خدمات، توجه ها به مفهوم قابلیت های نوآوری خدمات پویا مضاعف تر شده است. با علم به اینکه، این مفهوم از عوامل مهم کسب مزیت رقابتی است؛ اما در حال حاضر، اعتبارسنجی تجربی پیرامون تعمیم پذیری ابعاد قابلیت های نوآوری خدمات پویا و تاثیر این متغیر بر نوآوری خدمات، مزیت رقابتی و عملکرد شرکت محدود است. با توجه به آنچه بیان شد، این پژوهش به بررسی تاثیر قابلیت های نوآوری خدمات پویا بر عملکرد شرکت ها با تبیین نقش تعدیلگر پویایی محیطی درک شده و نقش میانجی نوآوری خدمات و مزیت رقابتی می پردازد. روش: پژوهش حاضر، کاربردی و ماهیت آن، توصیفی هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش مدیران هتل ها بودند. حجم نمونه، به کمک نسخه ۳ نرم افزار جی پاور، ۲۲۲ نفر تعیین شد. ۲۱۸ داده با پرسش نامه استاندارد و روش نمونه گیری در دسترس، طی یک پیمایش آنلاین گردآوری و به کمک نسخه ۳ نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که قابلیت های نوآوری خدمات پویای هتل ها، بر عملکرد آن ها تاثیر معناداری دارد و نقش میانجی نوآوری خدمات و مزیت رقابتی در این رابطه تایید شد. اثر تعدیلگری پویایی محیطی درک شده بر رابطه بین قابلیت های نوآوری خدمات پویا با نوآوری خدمات به تایید رسید؛ اما اثر تعدیلگری پویایی محیطی درک شده بر رابطه بین قابلیت های نوآوری خدمات پویا با مزیت رقابتی و نیز با عملکرد شرکت رد شد. به علاوه، نقش تعدیلگری پویایی محیطی درک شده بر رابطه نوآوری خدمات با مزیت رقابتی و نیز با عملکرد شرکت تایید شد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که قابلیت های نوآوری خدمات پویا می تواند مزیت رقابتی و عملکرد هتل ها را از طریق نوآوری خدمات افزایش دهد. بنابراین، ابتدا مدیران هتل ها باید تلاش کنند تا هم سویی استراتژیکی برای انطباق با نیازهای مشتری و تعامل با شرکای شبکه ارزش ایجاد کنند. پس از درک نیازها و خواسته های مشتریان، برای هتل مهم است که توانایی ایجاد و تقویت توانایی مفهوم سازی ایده ها یا ارزش های خدمات جدید را داشته باشد. با مدیریت موثر قابلیت های نوآوری خدمات پویا، شرکت ها می توانند مدیریت موثر منابع خود را با ارائه آنچه مشتریان می خواهند و در نتیجه دستیابی به مزیت رقابتی پایدار اجرا کنند. علاوه براین، اگر شرکت ها به طور ناهمگون در بازار رقابت کنند، قابلیت های نوآوری خدمات پویا نقش مهمی بر عملکرد سازمانی خواهد داشت. سیاست گذاران بخش هتلداری، باید با توجه به تغییرات ذائقه مسافران، بر ارتقای توانمندی ها تمرکز کنند و با انتقال تجربه مثبت به آن ها، از طریق ایجاد و بهبود مستمر خدمات نوآورانه، ارزش متقابل ایجاد کنند.

Keywords:

Authors

رسول نصرت پناه

کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

صمد بارانی

استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

عارف اشرف زاده

کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

غلامحسین آتشی

دانشجوی دکتری، گروه استراتژی و سیاست گذاری کسب وکار، دانشکده مدیریت کسب وکار، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • امینی، محمد تقی؛ پرهیزگار، محمد مهدی؛ ابوالحسنی، اصغر و خباز ...
 • جمالی زاده خواجه عطایی، لیدا (۱۳۹۴). بررسی تاثیر جهت گیری ...
 • حسین زاده شهری، معصومه و شاهینی، صاحبه (۱۳۹۷). تاثیر قابلیت ...
 • حیدری، علی و سیدکلالی، نادر (۱۳۹۵). ارائه مدل مزیت رقابتی ...
 • دلدار یامی، احمد (۱۴۰۰). بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر مزیت ...
 • دهقانی سلطانی، مهدی؛ شیری، اردشیر؛ نثاری، طاهره و رئوفی, مصطفی ...
 • رشنوادی، یعقوب؛ صادق وزیری، فراز و نصرت پناه، رسول (۱۴۰۰). ...
 • زاده گرگان، محمد؛ زاده گرگان، ندا؛ علی مددی رستمی، فرشته ...
 • سعیدی، علی اصغر (۱۳۹۹). بررسی تاثیر مکمل دانش و قابلیت ...
 • سلیمی، احمد؛ صنایعی، علی و انصاری، آذرنوش (۱۳۹۹). مدل مفهومی ...
 • شاه حسینی، محمدعلی؛ کیماسی، مسعود؛ شامی زنجانی، مهدی و حقیقی ...
 • شریف پور، معصومه (۱۳۹۶). نقش بازارگرایی و نوآوری خدمات آژانس ...
 • صبوریان، مهدیه؛ رضایی، شهرزاد و قباخلو، حامد (۱۳۹۲). بررسی نقش ...
 • فرتاش، کیارش و حبیبی آشتیانی، علیرضا (۱۴۰۱). تاثیر نوآوری در ...
 • تاثیر نوآوری خدمات بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط فعال در حوزه نفت استان هرمزگان [مقاله کنفرانسی]
 • قهرمان پور، پریسا؛ زنوزی، سیدجعفر و ابوالفضلی، سید ابوالفضل (۱۳۹۹). ...
 • مختاری، حسین؛ اکبری، مرتضی و مرادی، محمد علی (۱۳۹۸). تاثیر ...
 • کارایی قابلیت های پویا در پویایی فنی و بازاری محیط [مقاله ژورنالی]
 • نوروزی، حسین؛ رشنوادی، یعقوب؛ نصرت پناه، رسول و بیگی، شاهرخ ...
 • نوروزی، حسین؛ نصرت پناه، رسول و بارانی، صمد (۱۴۰۱). تاثیر ...
 • نوع پسند اصیل، سیدمحمد؛ رمضان پور، اسماعیل و عطاری اصل، ...
 • وارث، سید حامد؛ محمدیان، ایوب و کارگر شورکی، محمد (۱۴۰۲). ...
 • Al-khawaldah, R., Al-zoubi, W., Alshaer, S., Almarshad, M., ALShalabi, F., ...
 • Amini, M. T., Parhizgar, M. M., Abolhasani, A. & Khabbaz ...
 • Behnam, M., Delshab, V. & Tuan, L. T. (۲۰۲۲). Perceived ...
 • Bhat, D. A. R. & Sharma, V. (۲۰۲۲). Enabling service ...
 • Cheng, C. (۲۰۱۱). Dynamic service innovation capability, radical service innovation ...
 • Dehghani Soltani, M., Shiri, A., Nesari, T. & Raoufi, M. ...
 • Deldar Yami, A. (۲۰۲۱). Investigating the effect of internal marketing ...
 • Den Hertog, P., Van der Aa, W. & De Jong, ...
 • Dovbischuk, I. (۲۰۲۲). Innovation-oriented dynamic capabilities of logistics service providers, ...
 • Fartash, K. & Habibi Ashtiani, A. (۲۰۲۲). Impact of business ...
 • Fartash, K. & Habibi Ashtiani, A. (۲۰۲۲). Impact of Business ...
 • Farzin, M. R., Shekari, F. & Azizi, F. (۲۰۱۸). Tourism ...
 • Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A. & Lang, A. G. ...
 • Ferreira, J., Cardim, S. & Branco, F. (۲۰۱۸). Dynamic capabilities, ...
 • Foroutan, P. (۲۰۲۱). The impact of service innovation on the ...
 • (in Persian ...
 • Frei, F. X. (۲۰۰۸). The four things a service business ...
 • Ghahremanpour, P., Zonoozi, S. J. & Abolfazli, S. A. (۲۰۲۰). ...
 • Gustafsson, A., Snyder, H. & Witell, L. (۲۰۲۰). Service innovation: ...
 • Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. ...
 • He, J., Hu, C. & Lin, C. C. (۲۰۲۲). Service ...
 • Heidari, A. & Seyed Kalali, N. (۲۰۱۶). Presenting a model ...
 • Hernández-Linares, R., Kellermanns, F. W. & López-Fernández, M. C. (۲۰۲۱). ...
 • Hoseinzadeh Shahri, M. & Shahini, S. (۲۰۱۸). The impact of ...
 • Janssen, M. J., Castaldi, C. & Alexiev, A. (۲۰۱۶). Dynamic ...
 • Keat, L.I., Thi, L.S. & Kadzrina, A.K. (۲۰۱۸). Effect of ...
 • Kuo, S.Y., Lin, P.C. & Lu, C.S. (۲۰۱۷). The effects ...
 • Li, D. Y. & Liu, J. (۲۰۱۴). Dynamic capabilities, environmental ...
 • Li, L., Tong, Y., Wei, L. & Yang, S. (۲۰۲۲). ...
 • Mandal, S. (۲۰۱۵). Supply and demand effects on supply chain ...
 • Martin, S. L., Javalgi, R. G. & Cavusgil, E. (۲۰۱۷). ...
 • Mokhtari, H., Akbari, M. & Moradi, M. A. (۲۰۱۹). The ...
 • Ndubisi, N.O., Dayan, M., Yeniaras, V. & Al-hawari, M. (۲۰۲۰). ...
 • Nekooeezadeh, M., Hosseini, S. M., Gahrache, M. & Hajikarimi, A. ...
 • Noorani, I. (۲۰۱۴). Service innovation and competitive advantage. European Journal ...
 • Nopasandasiel, S. M., Ramazan pour, A. & Attari Asl, P. ...
 • (in Persian ...
 • Norouzi, H., Nosrat Panah, R. & Barani, S. (۲۰۲۲). The ...
 • Ordanini, A. & Parasuraman, A. (۲۰۱۱). Service innovation viewed through ...
 • Sabourian, M., Rezaei, Sh. & Qabakhlo, H. (۲۰۱۲). Investigating the ...
 • Saidi, A. A. (۲۰۱۹). Investigating the complementary effect of knowledge ...
 • Salimi, A., Sanayei, A. & Ansari, A. (۲۰۲۰). An Integrity-based ...
 • Salisu, Y. & Goni, A. K. (۲۰۱۹). The mediating role ...
 • Sarstedt, M., Ringle, C. M. & Hair, J. F. (۲۰۱۷). ...
 • Sarstedt, M., Ringle, C. M. & Hair, J. F. (۲۰۲۱). ...
 • Seo, Y. W. & Chae, S. W. (۲۰۱۶). Market dynamics ...
 • Shah Hosseini, M. A., Keimasi, M., Shami Zanjani, M. & ...
 • Sharifpour, M. (۲۰۱۶). The role of market orientation and service ...
 • Sharma, V. & Bhat, D. A. R. (۲۰۲۰a). An empirical ...
 • Sharma, V. & Bhat, D. A. R. (۲۰۲۰b). Co-creation and ...
 • Soluki, Ali (۲۰۱۹). Investigating the complementary effect of knowledge and ...
 • Su, J., Zhang, S. & Ma, H. (۲۰۲۰). Entrepreneurial orientation, ...
 • Vares, S. H., Mohammadian, A. & Kargar Shouraki, M. (۲۰۲۳). ...
 • Wolf, E. J., Harrington, K. M., Clark, S. L. & ...
 • Wu, W. Y. & Nguyen, P. T. (۲۰۱۹). The antecedents ...
 • Yuan, C., Xue, D. & He, X. (۲۰۲۱). A balancing ...
 • Zadeh Gorgan, M., Zadeh Gorgan, N., Ali Madadi Rostami, F. ...
 • نمایش کامل مراجع