تاثیر یک دوره تمرین تناوبی با شدت بالا و مصرف مکمل اسید اورسولیک بر استرس اکسایشی و درصد چربی در دانش آموزان پسر نوجوان چاق

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RISSE-1-3_006

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1403

Abstract:

پیشینه و اهداف: امروزه استفاده از مکمل ها و مواد غذایی با منشاء طبیعی در کنار تمرینات به منظور دستیابی به فواید سلامتی به ویژه کاهش وزن رواج بسیاری یافته است. در این میان، به تازگی تمرینات تناوبی شدید (HIIT) به عنوان یک شیوه تمرینی کارآمد و نوین و اسید اورسولیک به عنوان یک ماده طبیعی مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، مطالعه حاضر به تعیین تاثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و مصرف مکمل اسید اورسولیک بر استرس اکسایشی و درصد چربی در پسران نوجوان چاق پرداخت.روش ها: در مطالعه نیمه تجربی حاضر از میان پسران نوجوان (محدوده سنی: ۱۸-۱۳ سال) چاق سالم شهر مبارکه اصفهان بر اساس شاخص توده بدنی (بالاتر از ۲۵ کیلوگرم بر متر مربع) و درصد چربی (بیشتر از ۲۵ درصد) تعداد ۳۶ نفر انتخاب و پس از همسان سازی بر اساس آمادگی هوازی (VO۲max) در چهار گروه تمرین تناوبی شدید، مکمل سازی اسید اورسولیک، ترکیبی (تمرین + اسید اورسولیک) و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی ها ابتدا در برنامه آماده­سازی به مدت دو هفته (هر هفته چهار جلسه) شامل ۳۰ تا ۴۵ دقیقه تمرین هوازی تداومی و تناوبی با شدت ۷۰-۶۰ درصد ضربان قلب ذخیره شرکت کردند. سپس تمرین به مدت شش هفته به شیوه HIIT با شدت ۷۰-۹۰ درصد ضربان قلب ذخیره ادامه پیدا کرد. نشانگرهای اکسایشی از قبیل مالون دی آلدئید (MDA) و ظرفیت ضد اکسایشی تام (TAC) و درصد چربی بدن قبل و پس از اتمام شش هفته از انجام تمرینات و مکمل سازی اندازه گیری شد. نتایج آزمون شاپیروویلک نشان دهنده نرمال بودن توزیع تمامی متغیرها بود (۰۵/۰P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: به طور کلی، کاهش MDA و افزایش TAC سرمی در گروه های تمرین و ترکیبی و مکمل نسبت به گروه کنترل معنی دار بود (۰۵/۰>p).نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، تمرین تناوبی شدید در ترکیب با مکمل سازی اسید اورسولیک روش مناسبی برای افزایش TAC، کاهش MDA و درصد چربی بدن پسران نوجوان دارای چاق است. بنابراین بنظر می رسد تمرینات HIIT بهمراه مکمل اسید اورسولیک می تواند در تقویت دفاع آنتی اکسیدانی و کاهش استرس اکسایشی و درصد چربی پسران نوجوان چاق تاثیرگذار باشد.

Keywords:

Authors

مهدی محمدی

گروه علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد واحد مبارکه، اصفهان، ایران

حسین مجتهدی

گروه علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد واحد مبارکه، اصفهان، ایران

مریم محمدی

گروه علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد واحد مبارکه، اصفهان، ایران