شناسایی آفات گیاهان دارویی با استفاده از تحلیل امواج مادون قرمز مبتنی بر یادگیری عمیق

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GERMANCONF05_021

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1403

Abstract:

تشخیص نوع و تعداد آفت های مهاجم و همچنین میزان آفت کش ها برای مقابله به منظور محافظت از محصولات گیاهی به خصوص گیاهان دارویی مسئله بسیار مهمی در صنعت کشاورزی است که با استفاده از تحلیل امواج مادون قرمز تابیده شده به گیاهان مبتنی بر یادگیری عمیق که از طریق اینترنت ارسال شده اند و همچنین محاسبات لازم در این زمینه و ارسال میزان آفتکش مورد نیاز به سنسورهای آفتکش از طریق اینترنت می توان این مشکل را حل کرد؛ این امواج برای انسان و گیاهان دارویی مضر نیست و برای شناسایی و نفوذ از آن میتوان استفاده کرد؛ امواج مادون قرمز در برخورد با سطح گیاه و آفت ها دچار شکست می شود و با مقایسه نمودار اولیه امواج و نمودار ثانویه پس از برخورد می توان این امواج را تحلیل کردحال با استفاده از تحلیل مبتنی بر شبکه عصبی ترکیبی (RPN + RCNN) میزان امواج ارسالی و شکست امواج دریافتی میتوان تعداد و نوع آفت شناسایی شده و بر اساس آن نوع آفت کش و میزان آن تعیین می گردد

Authors

مصطفی ریگی

دانشجوی دانشگاه بزرگمهر قاینات

سمانه رنجبری

فارغ التحصیل بزرگمهر قاینات