مطالعه و بررسی انرژی بیوگاز و جنبه های زیست محیطی آن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GERMANCONF05_127

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1403

Abstract:

مشکل انرژی امروزه یکی از مشکلات اساسی تمامی کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه می باشد. مصرف رو به افزون انرژی حاصلاز سوخت های فسیلی اگرچه رشد سریع اقتصادی جوامع مختلف را به همراه داشته است اما به واسطه انتشار آلاینده های حاصل از احتراق سوخت هایفسیلی و افزایش دی اکسیدکربن در اتمسفر و پیامدهای ناشی از آن جهان را با تغییرات تهدید آمیزی ساخته است. به همین دلیل سیاست گذاراناستفاده از سوخت های پاک را در راس برنامه های خود قرار دادهاند و یکی از این سوخت های پاک استفاده از انرژی حاصل از منابع زیست تودهمی باشد بیوگاز یکی از این انرژی های تجدید پذیر می باشد که علاوه بر تولید انرژی باعث ایجاد کودهای کشاورزی و افزایش سطح بهداشت عمومیجامعه و کنترل بیماری ها می شود و یک راه حل مناسب برای دفع مواد زائد جامد می باشد.

Keywords:

سوخت های فسیلی سوخت , پاک زیست توده بیوگاز , انرژی تجدیدپذیر

Authors

محمدرضا محمدشفیعی

مدیر مرکز تحقیقات، مرکز تحقیقات پلی کلینیک تحقیقاتی دکتر محمد شفیعی

آزاده دانشور

محقق، مرکز تحقیقات پلی کلینیک تحقیقاتی دکتر محمدشفیعی

پویان ایزدی فرد

محقق، مرکز تحقیقات پلی کلینیک تحقیقاتی دکتر محمدشفیعی

کیان کرباسچی

محقق، مرکز تحقیقات پلی کلینیک تحقیقاتی دکتر محمدشفیعی

آرمین نصرمنش

محقق، مرکز تحقیقات پلی کلینیک تحقیقاتی دکتر محمدشفیعی

ماهان کلانی

محقق، مرکز تحقیقات پلی کلینیک تحقیقاتی دکتر محمدشفیعی