تقویت کننده های مزاج کبد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFMT06_049

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1403

Abstract:

از دیدگاه طب سنتی ایران، هرگونه اختلال در عملکرد کبد، باعث به هم ریختن تعادل بین اخلاط و ایجاد انواع سوءمزاجها می شود. لذا بسیاری از دستورات پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریها با درنظر گرفتن مزاج عام و مزاج عضوی به ویژه اعضای رئیسه ازجمله کبد تعیین می گردد.بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی مقویات مزاج کبد انجامشده است . این پژوهش با توجه ماهیت موضوعی خود توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات آن بر اساس روش کتابخانه ای و رویکرد مروری گردآوری شده است و به منظور جمع آوری اطلاعات موردنیاز از کتب صاحب نظران معتبر این حوزه نظیر ابن سینا، تفتازانی ، مستغفری، عقیلی خراسانی ، حکیم ناظم و هروی و پایگاههای اطلاعاتی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ،نورمگز،سیویلیکا، نرمافزار نور، pubmed ،researchgate و goggle scholar استفاده شده است . نتایج این پژوهش در قالب جدولی حاوی مجموعه ای از گیاهان دارویی به عنوان تقویت کننده مزاج کبد استخراجشده است که استفاده از این گیاهان برحسب شناخت مزاج بیمار بایستی در دستور کار قرار گیرد.کاسنی برحسب فراوانی تکرار به عنوان مهم ترین داروی گیاهی معرفی شده در متون مختلف است که دارای اثرات تقویت کننده کبد، ضدالتهابی و پیشگیری از بروز بیماریهای کبدی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که لازمه هر گونه اقدام مداخله ای به منظور تقویت مزاج کبد، تعیین مزاج آن می باشد تا بر این اساس بتوان به تجویز داروهای گیاهی اقدام نمود. از سوی دیگر در کنار مصرف داروهای گیاهی ، برخی پرهیزهای غذایی ، دارویی و رفتاری از سوی حکیمان توصیه شده است که لازم است برای حفظ سلامت کبد به کار گرفته شود.

Authors

محمدباقر فلسفی

کارشناس ارشد مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

زهرا موسویان

کارشناسی ارشد شیلات موسسه آموزش عالی خزر

حسن صادقی

دکتری داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

علی یوسفی

دانشیار گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رضا بهرامی بوئینی

دکتری علوم و حدیث، دانشگاه قم

زهره اسمعیلی

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور تهران