مقایسه تاثیر تجربه قیمتی مشتری بر رضایت در زنان و مردان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HMODIR08_036

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

برای بهبود عملکرد شرکت ها در زمینه قیمت گذاری و بهینه سازی گردش مالی، درک تجربه قیمتی مشتری و اثر آن بر رضایت بسیار مهم است. برای این منظور، مطالعه ای جامعه آماری از مشتریان لوازم برقی خانگی و مقایسه تجربه زنان و مردان از قیمت ها و تاثیر آن بر رضایتمی تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار شرکت ها و سازمان ها قرار دهد. با استفاده از این اطلاعات، شرکت ها می توانند رویکرد و روش هایقیمت گذاری خود را بهبود بخشیده و بهترین راهکارهای تعامل با مشتری با توجه به جنسیت در زمینه قیمت گذاری را پیشنهاد دهند. به منظور ارزیابی تاثیر تجربه قیمتی مشتری بر رضایت مشتری، ما یک مطالعه کاربردی، توصیفی و پیمایشی انجام دادیم. با استفاده از روش نمونه گیریغیرتصادفی در دسترس، پرسشنامه ها را جمع آوری کردیم. سپس با کمک نرم افزار SPSS و استفاده از روش من ویتنی، داده های جمع آوریشده را تحلیل کردیم. نتایج نشان داد که تفاوت آشکاری در تجربه قیمتی مشتری بر رضایت مشتری بین زنان و مردان وجود ندارد

Authors

سعید لندران اصفهانی

استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

روزبه راه چمنی

دانشجو دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد واحد مبارکه