ارزیابی نقش سیاست های ارتباطی بانک های مرکزی در تضمین ثبات مالی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HMODIR08_088

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

یکی از جنبه های کلیدی و اصلی اتخاذ و پیاده سازی تصمیمات سیاست پولی، سیاست های ارتباطی بوده و هست. در سال های اخیر پیشرفت به سوی اطلاع رسانی تدریجی و مترقی در مورد تصمیمات سیاست های پولی، اطلاع رسانی در مورد اهداف اصلی بانک های مرکزی و همچنین پیش بینی شان در خصوص تحولات آینده در اقتصاد بواسطه این اقدامات روز افزون بانک های مرکزی بوده است. تناقض سیاست های ارتباطی که شامل اثربخشی استراتژی های سیاست پولی در رسیدن به ثبات مالی می شود، به یک چالش پیوسته برای بانک های مرکزی تبدیل شده است. تناقض ارتباطات و اطلاع رسانی این ایده را نشان می دهد که افزایش سطح ارتباطات و شفافیت بانک های مرکزی در کنار سیاست های اقتصادی کارآمدتر زمینه ساز سطح بالاتری از ثبات مالی خواهد بود. مقاله حاضر مفاهیم و پیامدهای برجسته سیاست های ارتباطی را برای اثربخشی سیاست پولی تشریح می کند و ضمن اتخاذ یک رویکرد کیفی به تحلیل تجربی براساس چهار بانک مرکزی اصلی می پردازد

Authors

مهرداد مرادی

عضو هیات علمی، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج

محمد هادی بحرانی

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج

محمد ساسان پور

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج

علیرضا محمدی

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج

محمدرضا شیبری

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج