مزایا و معایب روش تحقیق مرکب

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BPCONF06_089

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

هدف: هدف این مقاله در درجه اول، بحث در مورد فرضیات تئوری، کیفیت ها، مسائل و ریزسنجی کنترل رویکردهای کمی و کیفی است ؛ دوما،برای تشریح درس های روش شناختی است که مولفین حین هدایت مجموعه ای از مطالعات طولی ، روی استفاده و فایده کارت امتیاز فرا گرفته اند؛ سوما، برای تشویق محققین برای استفاده واقعی از روش های چندگانه و منابع داده به منظور نشان دادن پدیده های بسیار کاربردی حسابداری است که تا بحال خیلی فهمیده نشده اند.طراحی - روش شناسی - رویکرد: این مقاله ایده ای برپایه تجربیات مولفین در هدایت مجموعه ای از مطالعات روش ترکیبی طولی می باشد.یافته ها: مولفین پیشنهاد دارند که در اکثر مطالعات، استفاده از یک رویکرد روش ترکیبی ، بهترین موقعیت را برای جواب سوال های تحقیق فراهم می کند.ابتکار/ ارزش: این مقاله پیشرفتی را برای کسانی که در صدد رفع فضاهای خالی ایدئولوژی مولفین هستند و کسانی که به طور فعال برای انجامش تلاش می کند فراهم می کند.

Authors

زهرا زارع

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد، رشته آموزش زبان انگلیسی ، گروه زبان های خارجی ، دانشکدهعلوم انسانی ، دانشگاه علم و هنر، یزد، یزد، ایران

حامد شاکریان

دانشجوی مقطع دکتری تخصصی ، رشته مدیریت صنعتی ، گروه مدیریت ، دانشکده اقتصاد؛ حسابداری؛مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، آذربایجان شرقی ، ایران