مروری بر چالش های تدوین راهبردهای عملیاتی بودجه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BPCONF06_315

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

بودجه در کشور ما به فرصتی برای منظم ساختن و اولویت بندی کارکرد ها و نیازهای مقامات اجرایی ارشد بدل شده است و نشان می دهد دولت چگونه اهداف سالیانه خود را اولویت بندی می کند. این سند سهم هر قسمت از منابع و مصارف را با توجه به اولویت ، اهمیت و همچنین ماموریت های تعیین شده برای هر حوزه مشخص می کند و تخمین میزان اعتبار و شرایط آن در تقسیم منابع محدود کشور به بخش های مختلف نظیر سلامت ،آموزش ،فرهنگ ،دفاع و دیگر موضوع های مختلف در بودجه سالانه کشور مشخص می شود. هدف از این تحقیق بررسی بودجه ای بر اساس راهبردهای عملیاتی و چالشها و مزیت های کاربرد ان جهت تدوین آنچه بودجه واقعی و یا شاید نزدیک به آنچه رخ خواهد داد می باشد. بدین منظور برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده شده است . آنچه مطرح است و مورد نظر بودجه ریزی عملیاتی ، فرایند مرتبط ساختن هزینه ها و نتایج است و این امر مستلزم شناخت کامل روشها و کارکرد های مختلف انواع روشهای بودجه ریزی و انتخاب و بررسی و اجرای صحیح بهترین روش است و این میسر نمی شود جز با شناخت اهداف ، چالشها و حتی معایب و عیوب احتمالی روشهای مطرح شده می باشد.

Keywords:

بودجه ریزی , بودجه ریزی عملیاتی , بودجه ریزی بر اساس عملکرد

Authors

مصطفی پوری

کارشناسی ارشد مدیریت ، دانشگاه پیام نور استان مرکزی