CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی مشکلات زنان شاغل در ادارات دولتی شهرستان شهربابک

عنوان مقاله: بررسی مشکلات زنان شاغل در ادارات دولتی شهرستان شهربابک
شناسه ملی مقاله: BPCONF06_322
منتشر شده در ششمین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم انسانی، مدیریت و بازاریابی ایران در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

روح اله رستمی - استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران
علیرضا فتحی زاده - استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران
زهرا زارع - کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه پیام نور استان کرمان

خلاصه مقاله:
تحقیق حاضر با هدف بررسی مشکلات زنان شاغل در ادارات دولتی شهرستان شهربابک با رویکرد پدیدار شناسی انجام شد تحقیق پیش رو از جنس مطالعات کیفی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان شاغل در ادارات دولتی شهر شهربابک می باشد.نمونه تا نفر ۸ به مرحله اشباع رسید.در این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیم ساختار یافته بود. اطلاعات و داده ها یافته های این پژوهش مشتمل از یافته های کیفی می باشد.. بدین منظور پس از استخراج نکات کلیدی مصاحبه ها (۲۹) خرده مقوله و خارج ساختن از حالت جمله ای و حذف موارد تکراری، کدگذاری باز صورت گرفت . پس از آن نحوه کدگذاری باز آن، مقوله های محوری انجام پذیرفت .بر اساس یافته ها، همه ی کارکنان زن، اشتغال زنان را به علت فواید اقتصادی و اجتماعی آن ضروری می دانستند؛ و بیشتر به ضرورت اجتماعی و اقتصادی اشتغال زنان تاکید کردند. بیشتر افراد مورد مصاحبه تاکید داشتند که زنان می توانند فراتر از نقش های خانگی و سنتی خود عمل کنند و از طریق فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در پیشرفت و توسعه ی کشور سهم داشته باشند.

کلمات کلیدی:
اشتغال،اشتغال زنان،شغل های کلیدی، رویکردپدیدارشناسانه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1984572/