بررسی جایگاه محیط زیست در تدوین و اجرای قواعد و مقررات حقوق تجارت بین الملل در فرآیند جهانی شدن و آزادسازی تجارت

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 72

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BPCONF06_343

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

گسترش تجارت جهانی مسئله ی ارتباط بین تجارت و محیط زیست را مطرح کرده است . بسیاری از خسارتهای زیست محیطی معلول حجم فزاینده فعالیت های اقتصادی جهانی است که تجارت بین الملل یک بخش رو به رشد آن را تشکیل می دهد و به این دلیل اهمیت بسزایی در تغییرات محیط زیستی پیدا نموده است . همانطور که جهانی شدن اقتصاد به پیش می رود و ماهیت جهانی بسیاری از مسائل زیست محیطی نیز بیشتر آشکار می گردند، اصطکاک بین سیستم های حقوقی چند جانبه و سیاست های حاکم بر تجارت و محیط زیست نیز اجتناب ناپذیر گردیده است . ارتباط تجارت و محیط زیست چندجانبه ، پیچیده و مهم می باشد. حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل محیط زیست بیانگر دو مجموعه متمایز حقوق می باشند. حقوق تجارت در سازمانها و اسنادی از قبیل سازمان تجارت جهانی و قراردادهای تجاری دو جانبه و منطقه ای ملی انعکاس پیدا کرده و حقوق بین الملل محیط زیست در معاهدات محیط زیستی چند جانبه و سازمان های بین المللی و به تبع آنها قوانین ملی انعکاس پیدا نموده است . این دو سیستم حقوقی به طور غیر قابل اجتناب بر یکدیگر تاثیر می گذارند. نقش دولت ها، سازمانهای بین المللی ، سازمانهای غیردولتی ، بخش های محلی ، منطقه ای، خصوصی و سایر بخش ها خصوصا سازمان تجارت جهانی در مسائل مرتبط با تجارت و محیط زیست قابل ملاحظه است . در همین راستا هدف از این پژوهش بررسی جایگاه محیط زیست در تدوین و اجرای قواعد و مقررات حقوق تجارت بین الملل برای دستیابی به جهانی با وضعیت زیست محیطی مطلوب و در نهایت تحقق توسعه پایدار است . این پژوهش در همین راستا نتیجه می گیرد که با وجود این که در شمار موافقت نامه های کنونی سازمان جهانی تجارت موافقت نامه خاصی درباره ارتباط مسائل زیست محیطی و تجارت جهانی وجود ندارد. با این حال، این امر به مفهوم عدم توجه کلی سازمان جهانی تجارت به مقوله محیط زیست و حفاظت از آن نیست . اما این کافی نیست .می بایست یک موافقتنامه خاص درباره ارتباط مسائل زیست محیطی و تجارت جهانی ، یک سازمان بین المللی محیط زیست ، اتخاذ سیاست ها و تدابیر کاربردی و مناسب و اجرای دقیق و نظارت کامل بر این ها و ضمانت اجراهای معقول در صورت عدم رعایت آنها و سایر پیشنهادات ارائه شده در این پژوهش مورد توجه اجرا قرار گیرد.

Keywords:

حقوق بین الملل محیط زیست , حقوق تجارت بین الملل , سازمان تجارت جهانی , تجارت آزاد , محیط زیست , توسعه پایدار

Authors

فاطمه ربیعی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج