بررسی نقش تعلیم فعالیت های اجتماعی توسط مشاور مدرسه به دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_0631

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

جهان به سرعت دگرگون می شود و مشاوران نیز باید مانند سایر گروه های حرفه ای با این واقعیت رو به رو شوند که آموزش های اولیه آنان در جهان امروز چندان مفید نخواهد بود و آنان باید در سراسر عمر خود دانش خود را روزآمد کنند . بسیاری از افراد مبتلا به مشکلات یادگیری از نظر هوشی و نیز سایر توانایی های ذهنی در سطح مناسبی اند. از آنجا که اختلالات یادگیری مانع از شکوفایی استعدادها ی دانش آموزان می شود و باعث سرخوردگی و تحقیر آنها می شود، شناسایی و تشخیص اختلالات یادگیری و اقدام در مورد درمان و رفع مشکل آنان امری است که باید موردتوجه دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گیرد. امروزه ملت ها به نیروهای انسانی جدید و متفکران نو اندیش نیاز دارند. اکنون انتظار می رود دانش آموزانی تربیت شوند که از ادراک، دانش و مهارت برخوردار باشند و بتوانند معلومات خود را به کار ببرند، تحلیل کنند، پرسش کنند، کشف کنند، بیازمایند، بکاوند، مفاهیم را از دیدگاه های متعدد بنگرند، عملکرد موثر داشته باشند، اندیشه ها و نظرات را با استدلال های دقیق و به طور مستند ارزیابی کنند، از روش های تحقیقی برای بررسی مسائل بهره گیرند، با کیفیت به کار و تولید بپردازند، معیارهای عملکرد صحیح را بشناسند و مسائل جدید را در موقعیت های جدید حل کنند. دانش آموزان باید با کمک مشاورین مدارس از یادگیری های سطحی و مبتنی بر حافظه و تکرار، فراتر رفته ، به سوی مهارت های تجزیه و تحلیل ، ترکیب و ارزشیابی و کاربرد در موقعیت های جدید، حرکت کنند.

Authors

امیرحسین سلمانی

کارشناسی پیوسته، مشاوره و راهنمایی، دانشگاه فرهنگی ان شهید چمران تهران ، ا یران

سیدمحمدجواد سمسارلنگرودی

کارشناسی پیوسته، مشاوره و راهنمایی، دانشگاه فرهنگی ان شهید چمران تهران ، ا یران

محمد شجاعیان

کارشناسی پیوسته، مشاوره و راهنمایی، دانشگاه فرهنگی ان شهید چمران تهران ، ا یران