تاثیر بکارگیری مهارت های روانشناسی توسط مشاوران بر روند تحصیل دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_0691

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

امر تعلیم و تربیت که یکی از زمینه های مهم در مناسبات انسانی است نیز از این قاعده مستثنا نیست . نحله ها و مکاتب تعلیم و تربیت ی هیچ گاه خود را فارغ از چارچوبهای بنیادین و اصول نظری معرفی نمی کنند. حتی مکتب هایی چون رفتارگرایی ، که بر رفتار تاکید می کنند و اهداف کلی و آرمانی را چندان قابل مطالعه و تحقیق نمی دانند، نیز هرگز ادعایی در شکستن حصر قواعد و اصول کلی حاکم بر رفتار را ندارند؛ چرا که پذیرش همین قواعد و اصول کلی سبب امتیاز و تشخیص مکاتب تعلیم و تربیتی و جدایی آنها از یکدیگر می شود. آنچه همه ، بر سر آن اتفاق نظر دارند داشتن هدف و روشهای متناسب با آن است . انتخاب هدف های تعلیم و تربیتی ریشه در نوع انسان شناسی مختلف دارد و هدف ها، تعیین کننده نوع روش های تعلیم و تربیتی اند.

Authors

دنیا سفیدی

کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مربیگری ورزش ، دانشکده فنی حرفه ای شریعتی تهران ، ایران