واکاوی تاثیرات تسلط بر مهارت های روانشناسی بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 82

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_0735

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

کلاس محیطی پویا و سیال است و تصمیمات آن در جهت مدیریت کلاس جهانی و در لحظه اهمیت دارد که هر مشاور ی جهت برخورد با مسائل خاص کلاس خود و جلوگیری از حاد شدن مسائل راهکارهایی را برای مدیریت و رفع تنش به کار برد و با تبحر خاص مسائل را فیصله دهد. هدف ما از انجام این پژوهش بررس ی مولفه ها ی مدیریت کلاس درس و رابطه بین آنها و ناسازگاری در دانش آموزان می باشد . چرا که مدیریت کلاس در امر آموزش و تدریس و فرآیند یاددهی و یادگیری بسیار پر اهمیت و تاثیر گذار م ی باشد . برای تحقق مدیریت بهینه کلاس استراتژی برای پژوهش و آموزش داشتن فلسفه ، توجه به اخلاق مشاوری و ویژگ ی های شخصیتی جهت درک و شناخت در زمینه ها ی نظم اجتماع ی جامعه معاصر ، شناخت نیازها ی بازار کار با شکوفایی فردی با هدف تامین نیازهای شاگرد و کیفیت زندگی کار ی مشاوری مورد تاکید است .

Authors

رضا کردنصرت آبادی

دانشجوی کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی گنبد کاووس ، ایران.

زهرا کردنصرت آبادی

دانشجوی کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول ، ایران