عاملیت و توانمندی زنان ایرانی با توجه بافت زندگی آنان: یک مطالعه مرور سیستماتیک

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_0932

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

هدف پژوهش حاضر مرور سیستماتیک نقش عاملیت زنان و عوامل موثر برآن بود. میدان مورد مطالعه پژوهش حاضر، مجموعه آثار منتشرشده در قالب مقالات فارسی بود. برای جمع آوری دادهها و پس از جستجوی کلیدواژه تخصصی عاملیت زنان و توانمندسازی زنان در موتورهای جست وجوگر به نقش تحصیلات، حمایت اجتماعی ، توانمندهای روانشناختی ، شناخت ، عوامل اقتصادی ، روابط خوب خانوادگی و زناشویی ، رسانه های جمعی ، کسب مهارتهای حرفه ای ، محل زندگی و حذف کلیشه های جنسیتی در رشد عاملیت زنان پی برده شد. باتوجه به یافته ها، می توان نتیجه گرفت برای از بین بردن نابرابری ها در عاملیت زنان، تحولات ساختاری ضروری است .

Authors

مطهره اکبری مقدم کاخکی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران

امیرصدرا اکبری مقدم

دانشجوکارشناسی موسسه کاویان مشهد