بررسی رابطه ی بین آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی معلمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_0959

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

امروزه آموزش ضمن خدمت جالب ترین روش توسعه ی منابع انسانی است که منجر به توسعه ی سازمان و منابع انسانی می شود. در این مقاله در مورد نیاز به آموزش ضمن خدمت برای معلمان و اثربخشی آموزش ضمن خدمت در مدرسه بحث می شود. روش این پژوهش کیفی از نوع مروری، کتابخانه ای و به شیوه ی توصیفی ، تحلیلی و استنتاجی می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اعمال آموزش ضمن خدمت ، موجب توانمندسازی معلمان می گردد.

Authors

عادل زاهدبابلان

استاد گروه علوم تربیتی،دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل

اسلام جودی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی،دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل