تحلیلی بر ضروریات آموزش درس فارسی مقطع ابتدایی ، بر اساس شیوه نوین مهارتهای زبانی ؛ در جهت بهبود بخشیدن به کیفیت آموزش و پرورش

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_1183

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

امروزه دیدگاه بشر از تدریس صرف در کلاس درس فراتر رفته است و رویکردها و گرایش های جدید که حاصل یافته های علوم تربیتی ، روانشناسی ، جامعه شناسی و مدیریت هستند، در جهت تدریس و بهبود بخشیدن به کیفیت آموزش و پرورش همواره توجه است ، این رویکردها سبب می شوند که معلم با وسعت نظر بیشتری به تدریس و نقش خود بنگرد و با بکارگیری آنها کیفیت یادگیری و رشد همه جانبه دانش آموزان را بهبود بخشند. در این راستا؛ هدف تحقیق ، تحلیلی بر ضروریات آموزش درس فارسی مقطع ابتدایی ، بر اساس شیوه نوین مهارت های زبانی ؛ در جهت بهبود بخشیدن به کیفیت آموزش و پرورش می باشد. روش پژوهش حاضر، از نوع توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است و ابزار گردآوری اطلاعات، با استفاده از روش کتابخانه ای است . یافته های تحقیق نشان داد؛ دانش آموزان در دوره ابتدایی با مباحث متعددی مواجه هستند که زیر مجموعه چهار مهارت زبانی می باشند. از مهمترین آنها برای دانش آموزان یادگیری دستور زبان است . این بخش بر تمامی مهارتهای چهارگانه دانش آموزان تاثیر بسزایی دارد. به همین جهت پیشنهاد می شود تدریس به دانش آموزان مقطع ابتدایی از طریق بازی های زبانی باشد، تا دانش آموزان از طریق چنین بازی هایی مباحث دستور زبان را پایدارتر یاد بگیرند و بتوانند آنها را در مهارت نوشتن نیز به بهترین شکل بکار گیرند.

Authors

آوات محمودی

آموزگار اداره آموزش و پرورش شهرستان بانه، کارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی، بانه، ا یران

آمینه صالحی

آموزگار اداره آموزش و پرورش شهرستان بانه، کارشناس رشته علوم تربیتی، بانه، ا یران .